Журнал «Дитячий лікар» № 1 (74) ‘ 2021

Гастроентерологія / Клінічні дослідження

5-9 Шляхи корекції функціональних закрепів у дітей раннього віку
О.Г. Шадрін, д-р мед. наук, професор, завідувач відділенням проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку, М.Г. Горянська, лікар-педіатр, аспірант ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

Гематологія / Погляд фахівця

12-14 Феритин як маркер диференційної діагностики анемій
Н.Ю. Щербатюк, канд. мед. наук, доцент Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Оториноларингологія / Погляд фахівця

12-13 Гострий фарингіт: поради від автора шкали Центора

Оториноларингологія / Рекомендації

30-33 Гострий середній отит

Інфекційні захворювання / Актуальна тема

18-19 Вакцинація під час пандемії COVID-19
Відповіді Європейського бюро ВООЗ на найчастіші питання лікарів і батьків
20-21 Дайджест: вакцинація

Інфекційні захворювання / Рекомендації

34-41 Ведення амбулаторних пацієнтів з COVID‑19: стислий огляд доказової бази
Anthony Cheng, MD; Dominic Caruso, MD, MPH; Craig McDougall, MD Oregon Health & Science University, Portland, Oregon

Міждисциплінарна проблема / Книжкова полиця

10-11 Про книгу «Nelson. Textbook of pediatrics» 21st edition (рецензія)
В.С. Андрух, МП «ЕФЕКТ» м. Долина, Івано-Франківська обл.

Міждисциплінарна проблема / Школа педіатра

45-49 Семіотика уражень дихальної системи
Ю.В. Марушко1, д-р мед. наук, професор, Т.В. Гищак1, д-р мед. наук, професор, С.А. Пісоцька2, канд. мед. наук, доцент, Т.В. Марушко3, д-р мед. наук, професор. 1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 2ПВНЗ «Київський медичний університет», 3Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика
50-57 Психогенные расстройства дыхания у детей
А.В. Катилов1, к.мед.н., доцент, С.В. Зайков2, д.мед.н., профессор, Л.М. Булат1, д.мед.н., профессор, Л.И. Лайко1, к.мед.н., доцент, 1кафедра пропедевтики детских болезней и ухода за больными детьми Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Винницкая областная детская клиническая больница, 2Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика