Журнал «Дитячий лікар» № 3 (76) ‘ 2021

Інфекційні захворювання / Актуальна тема

5-10 Особливості використання сиропів від кашлю в сучасній педіатричній практиці: Е-добавки – ​прихований ризик
К.О. Зупанець1 – ​д-р фарм. наук, професор, завідувач кафедри, О.В. Катілов2 – ​канд. мед. наук, доцент, доцент кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, К.Л. Ратушна1 – ​канд. фарм. наук, асистент, С.К. Шебеко1 – ​д-р фарм. наук, доцент. 1Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації, Національний фармацевтичний університет, м. Харків, 2Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
36-40 БіоГая Протектіс з вітаміном D3 рекомендовано для профілактики сезонних респіраторних захворювань

Інфекційні захворювання / Огляд

11-19 Острый стенозирующий ларинготрахеит (вирусный круп): этиология, диагностика и терапия
А.В. Катилов, канд. мед. наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней и ухода за больными детьми Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова, медицинский директор «Инномед-педиатрия»; К.А. Зупанец, д-р фарм. наук, профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета, Харьков; М.С. Климишин, педиатр, «Инномед-педиатрия»

Інфекційні захворювання / Погляд фахівця

20-24 Ефективність і безпека застосування Евкабал® сиропу та Евкабал® бальзаму в дітей (узагальнення даних літератури)
Ю.В. Марушко, д-р мед. наук, професор, зав. кафедри педіатрії післядипломної освіти, О.В. Хомич, асистент кафедри педіатрії післядипломної освіти Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Інфекційні захворювання / Клінічні дослідження

25-29 Фактори ризику розвитку менінгококової інфекції у дітей і дорослих: результати систематичного огляду і метааналізу
Panagiota Spyromitrou-Xioufi1, Maria Tsirigotaki2, Fani Ladomenou1. 1Department of Pediatrics, Venizeleion General Hospital, Crete, Greece, 2Department of Neonatology and Neonatal Intensive Care Unit, Heraklion University Hospital, Crete, Greece

Інфекційні захворювання / Рекомендації

56-58 Як говорити з батьками про вакцинацію: поради ЮНІСЕФ

Кардіологія / Клінічні дослідження

41-43 Серцево-судинні порушення в дітей, які перенесли COVID‑19

Міждисциплінарна проблема / Школа педіатра

44-54 Обстеження серцево-судинної системи
Ю.В. Марушко1, д-р мед. наук, професор, Т.В. Гищак1, д-р мед. наук, професор, С.А. Пісоцька2, канд. мед. наук, доцент, Т.В. Марушко3, д-р мед. наук, професор. 1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 2ПВНЗ «Київський медичний університет», 3Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика