Журнал «Дитячий лікар» № 4 (77) ‘ 2021

Міждисциплінарна проблема | Актуальна тема

5-11 Ожиріння в дітей як загроза здоров’ю нації: основні фактори, які на це впливають
М.С. Яцула, канд. мед. наук, доцент, С.Л. Няньковський, д-р мед. наук, завідувач кафедри педіатрії № 1, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Інфекційні захворювання | Клінічний випадок

12-15 Особливості перебігу вірусних енцефалітів у дітей старшого віку
Н.Ю. Щербатюк, канд. мед. наук, доцент Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

Оториноларингологія | Огляд

26-33 Місце рослинних секретолітиків у комплексній терапії риносинуситів у дітей
Ю.В. Шевчук, канд. мед. наук, доцент, Я.В. Бондаренко, кафедра оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця