Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 3 (100) ‘ 2017

На межі спеціальностей

50-56 стр. Ефективна профілактика рецидивів раку молочної залози: роль екзогенних пептидів MHP у відновленні імунного гомеостазу
О.О. Литвиненко, д-р мед. наук, професор, керівник Клініки радіоіндукованих онкологічних захворювань, Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, О.Ф. Тацький, канд. мед. наук, президент фонду «Камелін-Україна»
Резюме: Стаття включає результати дослідження оцінки ролі екзогенних пептидів у посиленні імунного нагляду над пухлинним процесом. У дослідженні взяли учать 76 пацієнток, яким була зроблена радикальна мастектомія, а після хірургічного втручання учасниць поділили на групи та назначили різне лікування. В ході спостереження показано, що гармонізація імунного гомеостазу за допомогою інтеграції Камеліну-Біо у схему менеджменту РМЗ створює умови для підвищення ефективності лікування раку. Ключові слова: рак молочної залози, профілактика раку, екзогенні пептиди, імунний гомеостаз, Камелін-Біо, радикальна мастектомія. [. . . ]
58-63 стр. Выявление и коррекция стресса у пациентов высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска
А.С. Исаева, М.Н. Вовченко, ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Резюме: В статье проанализированы уровни депрессии, тревоги и стресса у пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, а также возможности медикаментозной коррекции этих состояний. В исследование были включены 74 пациента с данным диагнозом. Показано, что пациенты высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска имеют высокий уровень стресса и тревоги, что может ухудшать течение основного заболевания. Ключові слова: сердечно-сосудистый риск, сердечно-сосудистые заболевания, стресс, депрессия, тривога. [. . . ]

Огляд

6-15 стр. Показания к применению препаратов гамма-интерферона человека в клинической практике
Д.В. Мальцев, канд. мед. наук, зав. лабораторией иммунологии и молекулярной биологии. Институт экспериментальной и клинической медицины Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца
Резюме: Препараты гамма-интерферона обладают огромным количеством иммуномодулирующих влияний. Доказательная база препаратов ИФН-γ свидетельствует об эффективности при более 50 различных клинических нозологиях, однако уровень доказательности при каждой из них широко варьируется. Представлены также результаты исследования применения препаратов ИФН-γ при различных видах заболеваний. Ключові слова: гамма-интерферон, внутриклеточные инфекции, иммунодефицитные заболевания, лим¬фо¬цитарный цитокин. [. . . ]

Події

5 стр. Резолюція міжнародної конференції «Львівські різдвяні читання з імунології та алергології: практична та наукова генеалогія»

Резюме: Зазначено плани та завдання Українського товариства фахівців з імуно¬логії, алергології та імунореабілітації, направлені на посилення співпраці з державними та міжнародними організаціями, покращення підготовки спеціалістів і надання алергологічної та імунологічної допомоги пацієнтам. Ключові слова: алергологія, імунологія, алергічні захворювання, орфанні хвороби. [. . . ]
16-26 стр. Імунологія та алергологія: час, простір, наука і практика
А.М. Гаврилюк, канд. мед. наук, доцент, кафедра клінічної імунології та алергології. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Резюме: 12–13 січня 2017 у Львові була проведена міжнародна конференція «Львівські різдвяні читання з імунології та алергології: практичні та наукові напрями». Всього у роботі конференції взяли участь 328 спеціалістів. За 2 дні були оговорені питання наукової школи, генеалогії розвитку клінічної та лабораторної імунології, алергології, медико-технологічних документів для імплементації найкращих фактичних даних, проблеми орфанних хвороб і багато іншого. Ключові слова: імунологія, алергологія, орфанні хвороби, автоімунні захворювання, алергічні захворювання, хвороби дихальних шляхів. [. . . ]
28-30 стр. 12-ті Київські дерматологічні дні 2017: весняний симпозіум

Резюме: 7–8 квітня в Києві відбулись 12-ті дерматологічні дні. В рамках конференції було розглянуто низку питань, які стосувались сучасного лікування мікотичної інфекції, специфічних ВІЛ-індукованих уражень шкіри, міждисциплінарних проблем – синдрому склерополікістозних яєчників у практиці дерматолога,імуноопосередкованих дерматозів, сучасних аспектів гіперпігментних уражень шкіри, диференційної діагностики гранулематозних захворювань тощо. Особлива увага була також присвячена питанням дерматоонкології. Ключові слова: дерматологія, дерматоонкологія, мікотична інфекція, ураження шкіри, злоякісні новоутворення. [. . . ]

Профілактична медицина

31-36 стр. Химиопрофилактика рака: гормоны и антигормоны
А.Б. Бизунков, канд. мед. наук, кафедра отоларингологии. Витебский государственный медицинский университет (Республика Беларусь)
Резюме: В статье наведены результаты исследования эффективности различных видов профилактики рака, а именно рака молочной железы. Рассмотрено действие Тамоксифена, лазофоксифена, деструкторов эстрогеновых рецепторов и ингибиторов ароматазы. Ключові слова: рак молочной железы, эстрогены, ингибиторы ароматазы, химиотерапия, профилактика рака. [. . . ]
37-47 стр. Святкувальні закономірності. Закони біології подібні до законів фізики – їм все одно, що нам «все одно»
К. Беляєв, лікар-імунолог, Львівська обласна клінічна лікарня
Резюме: У роботі представлені імунологічні зміни в організмі, які можуть виникати під час святкувальних застіль. Наведено можливий зв’язок між святковими зловживаннями і запальними, імунологічними процесами, що, у свою чергу, може призвести до подальших патологічних змін, аж до серцево-судинних трагедій. Ключові слова: серцево-судинні захворювання, святкові застілля, рівень смертності, гастрокардіальний синдром, переїдання. [. . . ]

Дайджест

48 стр. «Алергічний настрій» – депресивні і тривожні симптоми у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом та їх асоціація із запальними, алергічними та ендокринними маркерами

Резюме: Стаття містить результати дослідження симптомів депресії і тривоги у хворих із САР, а також їх асоціації із запальними та ендокринними параметрами. Встановлено наявність тісного взаємозв’язку між гострими алергічними процесами і афективними станами, рівнем прозапальних цитокінів, сном і віком маніфестації захворювання. Ключові слова: депресія, тривога, сезонний алергічний риніт, цитокіновий профіль, якість сну, рівень імуноглобуліну. [. . . ]
48 стр. Оцінка рівня вітаміну D у дітей із сезонним алергічним ринітом під час сезону цвітіння

Резюме: Наведено дані оцінки рівню вітаміну D у дітей з САР і порівняння їх з рівнями у здорових дітей під час сезону цвітіння. З’ясовано, що у дітей із сезонним алергічним ринітом під час цвітіння спостерігається підвищення рівня вітаміну D, в той час як у здорових дітей показники залишались без змін. Ключові слова: сезонний алергічний риніт, алергія, вітамін D, сезон цвітіння, алергічна патологія. [. . . ]
48-49 стр. Гомеопатичне лікування алергічного риніту: систематичний огляд

Резюме: У статті представлено систематичний огляд 11 рандомізованих досліджень оцінки форм гомеопатичного лікування АР. Оскільки висновки досліджень неточні, не можна казати про високу ефективність гомеопатичного лікування АР. При цьому гомеопатичний назальний спрей може мати незначний сприятливий вплив на носові та очні симптоми АР. Ключові слова: алергічний риніт, гомеопатичні засоби, назальний спрей, ізопатія. [. . . ]
49 стр. Сублінгвальна імунотерапія як хворобо-модифікувальний додатковий засіб лікування до фармакотерапії алергічного риніту та астми

Резюме: Стаття вказує на ефективність та безпечність сублінгвальної алерген-специфічної імунотерапії алергії. СЛІТ демонструє значущі переваги в порівнянні з іншими методами лікування, а також зручність використання при терапії в домашніх умовах, а тому розглядається як дієвий засіб у випадках астми, спричиненої алергією на кліщів домашнього пилу. Ключові слова: алергічний риніт, астма, сублінгвальна імунотерапія, СЛІТ, кліщі домашнього пилу, підшкірна імунотерапія. [. . . ]
49 стр. Рівні вітаміну D і алергічні захворювання. Італійське перехресне багатоцентрове дослідження

Резюме: У дослідженні оцінено можливу кореляцію між рівнем сироваткового ВD і діагностованими алергічними захворюваннями. Проаналізувавши результати рівня ВD у 309 пацієнтів з діагнозом алергічного захворювання, встановлено, що зв’язок між рівнями ВD і алергією є слабким. Ключові слова: вітамін D, алергічні захворювання, імуномодулятор в алергії, сироватковий ВD, шкірний прик-тест. [. . . ]