Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 7-8 (104-105) ‘ 2017

Обзор

5-19 Инфекционные деструкции легких: эволюция взглядов
Э.М. Ходош, канд. мед. наук, доцент, В.С. Крутько, д-р мед. наук, профессор Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьковская городская клиническая больница No 13

Взгляд специалиста

20-24 Тимомегалия – тень прошлого в клинической практике настоящего?
С.Ю. Макаров1, аспирант, А.В. Катилов2, канд. мед. наук, доцент, О.И. Макарова3, канд. мед. наук, ассистент. 1кафедра нормальной физиологии, 2кафедра пропедевтики детских болезней и ухода за больными детьми, 3кафедра гистологии Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Клинический случай

25-29 Геморагічний (IgA-) васкуліт у дітей: сучасний погляд на проблему
О.Р. Боярчук, д-р мед. наук, професор, зав. кафедри, І.Р. Сагаль, канд. мед. наук, доцент кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Рекомендации

31-34 Грибкові ураження нігтів
Стисла довідкова інформація

Страницы истори

36-39 100-річна історія алерген-специфічної імунотерапії: від ранніх клінічних досліджень до зареєстрованих ліків
А.П. Гришило1,2, канд. мед. наук, П.В. Гришило1,2, канд. мед. наук. 1ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», 2Національний центр алергічних захворювань, м. Київ. Л.Д. Вітик, канд. мед. наук Київський міський алергоцентр

Профилактическая медицина

40-46 Святкувальні закономірності
К.К. Бєляєв, лікар-імунолог, Львівська обласна клінічна лікарня

Исследованиями доказано

52-58 Щодо проблеми офіційного статистичного обліку хворих на поширені дерматози з побічною дією лікарських засобів
Е.М. Солошенко, д-р мед. наук, професор, зав. лабораторії алергології ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків