Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 2 (107) ‘ 2018 (Аллергическая патология и аутоиммунные состояния: профессиональный взгляд)

Обзор

6-14 Синдром активації мастоцитів: сучасний погляд на проблему
О.М. Охотнікова, д-­р ­ мед. ­ наук, ­ професор, ­ ­ зав. ­ кафедри, О.В. Шарікадзе, ­ канд. ­ мед. ­ наук, ­ доцент ­ кафедра ­ педіатрії ­ No ­ 1, О.М. Грищенко, ­ зав. ­ педіатричним ­ відділенням. Національна ­ медична ­ академія ­ ­ післядипломної ­ освіти ­­ ім. ­ П.Л. ­ Шупика, ­ Національна ­ дитяча ­ спеціалізована ­ лікарня ­ «ОХМАТДИТ»

Лекция

17-24 Контактний дерматит у дітей
О.М. Охотнікова, д-р мед. наук, професор, зав. кафедри, Н.Ю. Яковлева, канд. мед. наук, доцент кафедра педіатрії No 1. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
28-34 До питання про біологічну терапію системних хвороб сполучної тканини у дітей
О.А. Ошлянська, д-р мед. наук, доцент кафедра педіатрії No 1. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Актуальная тема

35-41 Бронхолегочная дисплазия: отдаленные бронхолегочные нарушения
Е.Н. Охотникова, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой, Т.Н. Ткачева, канд. мед. наук, доцент, Е.В. Шарикадзе, канд. мед. наук, доцент, Н.О. Попова, кафедра педиатрии No 1. Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
42-51 Бронхолегочная дисплазия: подходы к дифференциальной диагностике отдаленных последствий
Е.Н. Охотникова, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой, Т.Н. Ткачева, канд. мед. наук, доцент, Е.В. Шарикадзе, канд. мед. наук, доцент, Н.О. Попова, кафедра педиатрии No 1. Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика

Взгляд специалиста

54-66 Шкірний синдром у практиці дитячого ревматолога
О.А. Ошлянська1, 2, д-р мед. наук, доцент, О.М. Охотнікова1, д- р мед. наук, професор, зав. кафедри педіатрії No 1. 1Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, 2ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Киї

На границе специальностей

68-75 Гемофагоцитарний синдром: гіперзапалення більше, ніж гемофагоцитоз. Що спільного між гемофагоцитарним лімфогістіоцитозом і синдромом активації макрофагів?
О.М. Охотнікова, д­-р ­ мед. ­ наук, ­ професор, ­ зав. ­ кафедри, ­ О.В. Поночевна, ­ канд. ­ мед. ­ наук, ­ доцент ­ кафедра ­ педіатрії ­ No ­ .1 Національна ­ медична ­ академія ­ післядипломної ­ ­ освіти ­ ім. ­ П.Л. ­ Шупика

Клинический случай

76-80 Первинний ангіїт центральної нервової системи (ізольований первинний васкуліт головного мозку) у дітей – рідкісна форма системних васкулітів
О.М. Охотнікова, д-­р ­ мед. ­ наук, ­ професор, ­ зав. ­ кафедри, О.В. Поночевна, канд. ­ мед. ­ наук, ­ доцент, ­ Т.І. Шкиренко, кафедра ­ педіатрії ­ No ­ 1, ­ Національна ­ медична ­ академія ­ післядипломної ­ освіти ­ ім. ­ П.Л. ­ Шупика, ­ м. ­ Київ

Зарубежный опыт

81-87 Роль і критерії вибору антигістамінних препаратів у терапії алергічних захворювань: думка експертів
Piotr Kuna, Division of Internal Medicine, Asthma and Allergy, Barlicki University Hospital, Faculty of Medicine, Medical University of Lodz, Lodz, Poland. Dariusz Jurkiewicz, Department of Otolaryngology with Division of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland. Magdalena M. Czarnecka-Operacz, Department and Division of Dermatology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Polan. Rafał Pawliczak, Department of Immunopathology, Division of Allergology, Immunopathology and Dermatology, Faculty of Biomedical Sciences and Postgraduate Training, Medical University of Lodz, Lodz, Poland. Jarosław Woroń, Department of Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, Medical College Jagiellonian University, Krakow, Poland. Marcin Moniuszko, Department of Allergology and Internal Medicine, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland; Department of Regenerative Medicine and Immune Regulation, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland. Andrzej Emeryk, Department of Lung Diseases and Rheumatology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Lublin, Lublin, Poland.