Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» ‘ 2018 (Спеціальний випуск "Конференція «Алергійні захворювання в клінічній практиці»")

Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» ‘ 2018 (Спеціальний випуск "Конференція «Алергійні захворювання в клінічній практиці»")

Лекція

5-12 Краткий обзор побочных реакций на пищевые продукты
И.П. Кайдашев, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой внутренних болезней с уходом за больными Украинская медицинская стоматологическая академия, г . Полтава, президент Украинского общества специалистов по иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации
13-20 Дермографічна кропив’янка: сучасні підходи до діагностики та лікування
С.В. Зайков, д-р мед. наук, професор, П.В. Гришило, канд. мед. наук, Г.О. Варицька. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Національний центр алергічних захворювань ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Погляд фахівця

22-29 Современные подходы к лечению хронической идиопатической крапивницы
Л.С. Осипова, канд. мед. наук, доцент1, зав. лабораторией клинической иммунологии2, главный внештатный специалист по иммунологии медицинского управления ГУД, В.И. Литус, д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой1, В.И. Аверина, врач-дерматолог , косметолог высшей категории2, Л.В. Кузнецова, д-р мед. наук, профессор1. 1кафедра клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, 2Клиническая больница «Феофания» ГУД
30-32 Гостра кропив’янка в практиці педіатра
Т.Р. Уманець, д-р мед. наук, головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

На межі спеціальностей

34-41 Гіперсенситивний пневмоніт у контексті диференційної діагностики інтерстиційних захворювань легень
О.К. Яковенко, канд. мед. наук, зав. відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст з пульмонології УОЗ облдержадміністрації, голова «Товариства пульмонологів та фтизіатрів Волинської області ім. М. Марунчака», член European Respiratory Society, Т.Л. Яковенко, лікар алерголог-пульмонолог КЗ «Луцька дитяча міська поліклініка», член European Respiratory Society

Рекомендації

46-47 Що нового в GINA 2018

48-61 Рекомендації BSACI щодо діагностики та лікування алергічного та неалергічного риніту (перегляд 2017 р., перше видання – 2007 р. )
G.K. Scadding1, H.H. Kariyawasam1,2, G. Scadding3, R. Mirakian1, R.J. Buckley4, T. Dixon5, S.R. Durham3, S. Farooque6, N. Jones7, S. Leech8, S.M. Nasser9, R. Powell10, G. Roberts11, G. Rotiroti1, A. Simpson12, H. Smith13, A.T. Clark9. 1The Royal National Throat Nose and Ear Hospital, London, UK. 2UCLH NHS Foundation Trust, London, UK. 3Department of Upper Respiratory Medicine, Imperial College NHLI, London, UK. 4Vision and Eye Research Unit, Anglia Ruskin University, Cambridge, UK. 5Royal Liverpool and Broad green University Hospital NHS Trust, Liverpool, UK. 6Chest and Allergy Department, St Mary’s, Hospital, Imperial College NHS Trust, London, UK. 7The Park Hospital, Nottingham, UK. 8Department of Child Health, King’s College Hospital, London, UK. 9Cambridge University Hospital NHS Foundation Trust, Cambridge, UK. 10Department of Clinical Immunology and Allergy, Nottingham University, Nottingham UK. 11 Department of Child Health, University of Southampton Hospital, Southampton, UK. 12Division of Infection, Immunity and Respiratory Medicine, University of Manchester, UK. 13Division of Primary Care and Public Health, University of Sussex, Brighton, UK