Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 2 (115) ‘ 2019 (Спеціальний випуск "Конференція «Алергійні захворювання в клінічній практиці»")

Актуальна тема

5-10 Сучасні погляди на роль генетичних і епігенетичних факторів у формуванні бронхіальної астми

Н.В. Чернюк, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри, 
Р.І. Яцишин, д-р мед. наук, професор, 
Л.Є. Ковальчук, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри, 
В.Я. Камінський, канд. мед. наук, доцент. Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. академіка Є.М. Нейка, кафедра медичної біології і медичної генетики, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»


Огляд

11-15 Аллергическая реакция на никель
О.А. Наумова, канд. мед. наук, Центр аллергических заболеваний верхних дыхательных путей, Институт отоларингологии имени проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины


Погляд фахівця

16-19 Харчова алергія та функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей – синтропія чи інтерференція?

Ю.В. Карпушенко, канд. мед. наук, доцент кафедра пропедевтики педіатрії №2
, Харківський національний медичний університет


Оригінальні дослідження

22-26 Чутливість населення до чинників полінозу в Україні за даними молекулярної діагностики алергії ALEX
В.В. Родінкова, д-р біол. наук, професор 
кафедри фармації Вінницького національного медичного університету, 
С.Д. Юр’єв, асистент кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного Медичного університету ім. О.О. Богомольця