Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 2 (131) ‘ 2021

Актуальна тема

6-13 Медикаментозно-індукований риніт: клініка, діагностика, лікування
С.В. Зайков, д-р мед. наук, професор, кафедра фтизіатрії і пульмонології, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, президент Асоціації алергологів України

Погляд фахівця

14-16 Досвід лікування алергічного риніту із сенсибілізацією до грибкових алергенів
Н.М. Каспрук, канд. мед. наук, доцент кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету
17-20 Особенности клинической картины и течения крапивницы и отека Квинке у детей
П.Н. Марталог, канд. мед. наук, доцент, Ф.В. Ченуша, канд. мед. наук, доцент, Л.В. Романчук, канд. мед. наук, доцент, Л.Я. Пырцу, канд. мед. наук, А.В. Ротарь, канд. мед. наук, доцент, Государственный университет медицины и фармации имени «Николая Тестемицану», Департамент педиатрии, Кишинев, Молдова

Зарубіжний досвід

21-25 Вплив тригерних факторів на розвиток спадкового ангіоневротичного набряку у зв’язку з дефіцитом С1-інгібітора
Charles W. Lyndea, Gordon Sussmanb, Pierre-Luc Dionc, Lyn Guentherd, Jacques Héberte, Jaggi Raof, Tim Vander Leekg, Susan Wasermanh. aDepartment of Medicine, University of Toronto, Toronto, ON, Canada. bDivision of Allergy/Clinical Immunology, University of Toronto, Toronto, ON, Canada. cDivision of Dermatology, Université Laval, Québec, Québec, Canada; CISSS de Chaudière-Appalaches – ​Hôtel-Dieu de Lévis, Lévis, Québec, Canada. dWestern University, London, ON. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. eDepartment of Medicine, Université Laval, Québec, Canada. fDivision of Dermatology, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada. gDepartment of Pediatrics, Stollery Children’s Hospital, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada. hDivision of Clinical Immunology & Allergy, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, ON, Canada
26-31 Біластин: реальний досвід застосування антигістамінного препарату ІІ покоління
C.W. Lynde, Department of Medicine, University of Toronto, Toronto, ON, Canada, G. Sussman, Division of Allergy/Clinical Immunology, University of Toronto, Toronto, ON, Canada, P.-L. Dion, Division of Dermatology, Université Laval, Québec, Québec, Canada, L. Guenther, Western University, London, ON. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, J. Hébert, Department of Medicine, Université Laval, Québec, Canada, J. Rao, Division of Dermatology, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, T.V. Leek, Department of Pediatrics, Stollery Children’s Hospital, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, S. Waserman, Division of Clinical Immunology & Allergy, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, ON, Canada

Нотатки клініциста

32-35 Імунобіотики та антибіотик-асоційована діарея: сучасні проблеми потребують сучасних рішень
С.В. Зайков, д-р мед. наук, професор, кафедра фтизіатрії і пульмонології, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, президент Асоціації алергологів України

Клінічний випадок

39-42 Первинний імунодефіцит, дефіцит антитілоутворення: Х-зчеплений синдром гіперімуноглобулінемії М
Т.І. Лядова1, М.М. Попов1, О.В. Піонтковська2, О.М. Савво1, О.П. Козлов1, Ю.С. Степановський3, В.Б. Оленич1. 1Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 2Обласна дитяча клінічна лікарня № 1, м. Харків. 3Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Оригінальні дослідження

44-45 Значимість визначення швидкості клубочкової фільтрації нирок у хворих на бронхіальну астму
Т.В. Бездітко, д-р мед. наук, професор, Т.С. Оспанова, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри, Г.В. Єрьоменко, д-р мед. наук, професор кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства Харківський національний медичний університет
47-49 Цитогенетичні маркери іїхня діагностична значимість удітей збронхіальною астмою
Л.Я. Литвинець, д-р мед. наук, професор, кафедра педіатрії, В.Є. Литвинець, кафедра урології, У.Є. Литвинець-Голутяк, доцент, кафедра стоматології післядипломної освіти Івано-Франківський національний медичний університет