Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 5 (91) ' 2015

Скачати PDF

Гинекология

59-61 стр. Найдено эффективное средство лечения пациенток с дисплазией шейки матки на фоне папилломавирусной инфекции
Марина Малей
62-69 стр. Інструментальні методи дослідження в гінекології. Діагностика патології шийки матки
В. К. Кондратюк, д.мед.н., відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
70-77 стр. Опыт применения препарата лавомакс в комплексном лечении папилломавирусной инфекции
Е. А. Снисаренко, И. А. Коваленко, медицинский центр «Здравица»

Акушерство

5-27 стр. Порядок надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2015 р. № 205)

28-32 стр. Порівняльна оцінка ефективності тест-систем для прогнозування загрози передчасних пологів
В. І. Пирогова, д.мед.н., професор, завідувач кафедри; А. Г. Місюра, к.мед.н.; С. О. Шурпяк Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
46-52 стр. Тактика ведення вагітних з генітальним герпесом (Клінічні рекомендації BASHH i RCOG)
Марина Малєй

Маммология

33-38 стр. Гиперпролактинемия как причина доброкачественных заболеваний молочной железы
Т. Ф. Татарчук, д.мед.н., профессор, член-корр. НАМН Украины, заведующая отделением; О. А. Ефименко, к.мед.н., отделение эндокринной гинекологии ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
41-45 стр. Современные аспекты лечения рака молочной железы
Виктория Лисица