Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 6 (111) ‘ 2017

Гінекологія

9-18 Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду
Т.В. Герасимова, к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології No 1 НМАПО ім. П.Л. Шупика, заслужений лікар України
34-41 Профилактика и лечение синдрома гиперстимуляции яичников среднетяжелой и тяжелой степени
Обзор рекомендаций Практического комитета Американского общества репродуктивной медицины 2016
60-63 Класифікація стресового нетримання сечі у жінок
В.І. Горовий, к.мед.н., доцент; О.М. Капшук; О.І. Яцина, к.мед.н.; Л.Ю. Трифонюк; Р.К. Балацький; О.В. Горовий, Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
42-44 Метод відновлення рецептивності ендометрія при ендометріальній формі непліддя
О.Г. Горбатюк, к.мед.н., доцент; А.С. Шатковська, к.мед.н., доцент; А.П. Григоренко, д.мед.н., професор; А.М. Біньковська, к.мед.н.; В.Ю. Онишко, к.мед.н., доцент. Кафедра акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
64-65 Названы Нобелевские лауреаты 2017 года по медицине

46-53 Сінево: 10 років здоров’я у цифрах
Огляд конференції SynevoDay
54-58 Клиническая эффективность препарата Тотема в комплексной терапии гинекологических пациенток с постгеморрагической анемией в предоперационный период
Н.В. Зароченцева, д.мед.н.; Е.А. Кашина, к.мед.н.; Н.С. Меньшикова, к.мед.н.; И.Д. Рижинашвили, к.мед.н. Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Акушерство

28-33 Роль кристалоїдів та гідроксиетилкрохмалю у профілактиці артеріальної гіпотензії під час кесаревого розтину
Р.О. Ткаченко, д.мед.н., професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології, головний спеціаліст з питань акушерської реан імації департаменту охорони здоров’я КМДА. В.В. Петриченко, НМАПО ім. П.Л. Шупика

Міждисциплінарні проблеми

5-8 Значение сексуального образования в психологии и физиологии взросления
З.М. Дубоссарская, д.мед.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, Ю.А. Дубоссарская, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
19-27 Нейроендокринні гінекологічні синдроми. Особливості діагностики і лікування у дитячому і підлітковому віці
І.Б. Вовк, д.мед.н, професор, керівник відділення планування сім’ї, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України». О.О. Зелінський, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології No 2 Одеського національного медичного університету