Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 2 (115) ‘ 2018. Тематичний номер «Особливості хірургічних втручань та периопераційного забезпечення у хворих акушерсько-гінекологічного профілю»

Гінекологія

18 Ефективне вирішення проблеми вагінального дискомфорту

28-32 Клінічні аспекти ускладненого перебігу вагітності та ранніх репродуктивних втрат
І.Б. Вовк, д.мед.н., професор, керівник відділення планування сім’ї; О.В. Трохимович, д.мед.н. ДУ « Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
51-56 IІІ міждисциплінарний науковий конгрес «Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та неонатології»

51-52 Профилактика и терапия периоперационной и перипартальной кровопотери: что нового?
Р.А. Ткаченко, д.мед.н., профессор, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
53 Разрывы матки во время беременности и родов
Л.Б. Маркин, член-корр. НАМН Украины, д.мед.н., профессор. Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
54-56 Место транексамовой кислоты в онкогинекологии
И.И. Лесной, д.мед.н., профессор, Национальный институт рака

Акушерство

36-38 Геморой під час вагітності та у післяпологовому періоді: хірургічне або консервативне лікування
І.Г. Криворчук1, к.мед.н., Ю.В. Давидова2, д.мед.н., завідувач відділення, А.Ю. Ліманська2, к.мед.н., провідний науковий співробітник. 1Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, 2Акушерське відділення екстрагенітальної патології та постнатальної реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
62-67 Порівняльна оцінка ефективності використання препарату Орзол®-IN для лікування бактеріального вагінозу у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я та передчасними пологами в анамнезі
С.О. Шурпяк, к.мед.н. доцент; В.І. Пирогова, д.мед.н., професор, завідувач кафедри; Н.В. Щурук. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Сексологія

13-17 Особенности сексуальной функции женщин во время беременности и в послеродовом периоде
О.В. Ромащенко, д.мед.н., профессор, главный научный сотрудник отдела восстановительной урологии и новейших технологий ГУ « Институт урологии НАМН Украины»

Міждисциплінарні проблеми

5-12 Современная профилактика, диагностика и лечение послеоперационных инфекций в акушерстве и гинекологии
Р.А. Ткаченко, д.мед.н., профессор, заведующий курсом акушерской реанимации, В.В. Каминский, член-корр. НАМН Украины, д.мед.н., профессор, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, заведующий кафедрой. Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика
20-27 Сучасний підхід до післяопераційного знеболення в акушерстві та гінекології
Є.В. Гріжимальський, к.мед.н., завідувач відділення анестезіології і реанімації; А.Й. Гарга, Пологовий будинок «Лелека», м. Київ
33-35 Патология эндокринной системы с точки зрения репродуктологии
Обзор конференции
39-46 Особливості використання сучасного шовного матеріалу при операціях на органах сечостатевої системи
В.І. Горовий, к.мед.н., доцент. Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
47-50 Выбор стартовой антибиотикотерапии при лечении инфекций мочевыводящих путей у женщин в зависимости от менопаузального статуса

58-61 Бессимптомная бактериурия, цистит и пиелонефрит у женщин. Рациональная антибиотикотерапия
Обзор рекомендаций Европейской ассоциации урологии
68-77 Периоперационное ведение пациенток с онкогинекологической патологией
Рекомендации Общества ERAS