Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 4 (117) ‘ 2018

Гінекологія

5-12 Особливості застосування комбінованих оральних контрацептивів з контрацептивною та лікувально-профілактичною метою

І.Б. Вовк, д.мед.н., професор, керівник відділення планування сім’ї, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

41-49 Комплексное лечение дисбиоза вагинальной экосистемы, вызванного условно-патогенной бактериальной и грибковой флорой, у небеременных женщин

Е.Н. Носенко1, д.мед.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1; Т.Я. Москаленко1, 2, д.мед.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1; Е.В. Смирнова2; А.В. Рутинская1, к.мед.н.
 1Одесский национальный медицинский университет
, 2КУ «Родильный дом № 7», г. Одесса

57-62 Огляд літератури щодо вивчення доказів клінічної ефективності та безпеки нехірургічних методів омолодження жіночої інтимної зони
M. Gold1, A. Andriessen2, A. Bader3, R. Alinsod4, E. Shane French5, N. Guerette6, Є. Колодченко7, М. Krychman8, S. Murrmann9, J. Samuels10
 1. Gold Skin Care Center, Tennessee Clinical Research Center, Vanderbilt University School of Nursing, School of Medicine, Meharry Medical College, Nashville, TN, USA
 2. Radboud UMC, Nijmegen, Andriessen Consultants, Malden, The Netherlands
 3. Ob&Gyn, London – Dubai – Athens, London, UK
 4. Alinsod Red South Coast Urogynecology, Laguna Beach, CA, USA
 5. Women’s health clinic, New Orleans, CA, USA
 6. Sciton, Palo Alto, CA, USA
 7. Асоціація лазерної медицини та косметології, Група клінік лазерної медицини «Когерент», Київ, Україна
 8. Southern California Center for Sexual Health and Survivorship Medicine Inc., Newport Beach, CA, USA
 9. iGYN, Memphis, TN, USA
 10. The Springs Medical Center, Louisville, KY, USA


Репродуктологія

18-21 Поддержка лютеиновой фазы в циклах ВРТ: доказательная база эффективности дидрогестерона


36-39 Результати контрольованої стимуляції овуляції у програмах донації ооцитів

Т.А. Продан; Н.О. Данкович, д.мед.н., професор, генеральний директор; О.М. Бабенко, к.мед.н., доцент
. Медичний центр «Мати та дитина», Київ


Акушерство

14-17 Роль методов неинвазивного пренатального тестирования в скрининге хромосомных аномалий

О.В. Рыкова, руководитель клинического направления лабораторной диагностики отдела по работе с корпоративными клиентами
. Медицинская лаборатория «Синэво», Украина

51-55 Анемія вагітних – фактор ризику розвитку акушерської та перинатальної патології (огляд літератури)
Ю.П. Вдовиченко, д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України; О.М. Гопчук, к.мед.н.
 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

63-64 Эктопическая шеечная беременность, осложненная массивным кровотечением

Клинический случай


Невідкладні стани

22-28 Осложнения интенсивной терапии массивного акушерского кровотечения

Р.А. Ткаченко, д.мед.н., профессор, заведующий курсом акушерской реанимации кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии. Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика

Міждисциплінарні проблеми

30-35 Сучасні методи купірування больового синдрому в акушерстві та гінекології

Є.В. Гріжимальський, к.мед.н., завідувач відділення анестезіології і реанімації; А.Й. Гарга
, Пологовий будинок «Лелека», м. Київ