Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 1-2 (122-123) ‘ 2019

Акушерство

5-18 Клінічні настанови з анестезіологічного забезпечення в акушерстві


32-38 Магній в акушерській практиці: відомі факти та нові можливості

І.А. Жабченко, д.мед.н., професор, керівник відділення патології вагітності та пологів. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук’янової НАМН України»


Гінекологія

24-31 Трихомонадна та анаеробна інфекції як етіологічний чинник виникнення хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку. Сучасні можливості лікування

Вл.В. Подольський, д.мед.н., ст. наук. співроб., завідувач відділення. Відділення проблем здоров’я жінки фертильного віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук’янової НАМН України». В.В. Подольський, д.мед.н., професор, керівник відділення.
 Відділення проблем здоров’я жінки фертильного віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук’янової НАМН України»

46-51 Симптоматическая терапия вульварного и промежностного варикоза у беременных
О.В. Дженина1, к.мед.н.; В.Ю. Богачев2, д.мед.н., профессор; В.Н. Лобанов1; А.Л. Боданская3.
 1ООО «Первый флебологический центр»
, 2ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»,
 3ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

57-60 Мониторинг чувствительности клинических изолятов Сandida spp. к противогрибковым препаратам
В. Новикова1, к.фарм.н.; С. Езов2.
 1Пермская государственная фармацевтическая академия,
 2ООО «Лабораторные технологии»


Міждисциплінарні проблеми

39-45 Диагностика и лечение гирсутизма у женщин в пременопаузе

Рекомендации Эндокринологического общества 2018

52-56 Новые подходы к выбору вида специализированной медицинской помощи женщинам с острым неосложненным пиелонефритом
С.П. Пасечников, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой урологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, заведующий отделом воспалительных заболеваний ГУ «Институт урологии НАМН Украины»
61-63 Виважений вибір препаратів для лікування інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у жінок в еру антибіотикорезистентності


Урологія

64-70 Історичні аспекти вивчення проблеми нетримання сечі у жінок

В.І. Горовий, к.мед.н., доцент
, Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова