Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 6 (127) ‘ 2019

Акушерство

5-13 Гестаційний діабет:надання медичної допомоги під час вагітності
Т.В. Авраменко, д.м.н., професор, зав. відділенням акушерської ендокринології та патології плода ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової» НАМН України; І.М. Мелліна, д.м.н., старший науковий співробітник відділення акушерської ендокринології та патології плода ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової» НАМН України; Л.М. Бикова, лікар-ендокринолог відділення акушерської ендокринології та патології плода ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової» НАМН України
24-26 Швидке відновлення після операції кесарів розтин
Д.Р. Шадлун, д.мед.н.; Є.В. Гріжимальский, к.мед.н.; А.Й. Гарга. Пологовий будинок «Лелека», м. Київ
27-31 Гострий мезентеріальний венозний тромбоз на фоні вагітності великого строку
Клінічний випадок та огляд літератури
41-46 Оптимізація лікування вагінальної кровотечі, спричиненої ретрохоріальною гематомою у вагітних
О.Г. Горбатюк, к.мед.н., доцент; О.В. Васьків; А.П. Григоренко, д.мед.н., професор; А.С. Шатковська, к.мед.н., доцент; А.М. Біньковська, к.мед.н., доцент; В.Ю. Онишко, доцент. Кафедра педіатрії, акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
63-64 Влияние абляции эндометрия на исходы последующей беременности

Гінекологія

14-16 Менеджмент менопаузи: переваги та ризики призначення менопаузальної гормональної терапії. Огляд конференції
Тобі де Вільєрс, віце-президент Міжнародного товариства з менопаузи, віце-президент Національного Південно-Африканського фонду з остеопорозу; О.Л. Громова, к.мед.н., асистент кафедри акушерства та гінекології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця
17-23 Переоценка подходов к диагностике и лечению воспалительных заболеваний органов малого таза, обусловленных хламидийной инфекцией
О.В. Ромащенко1, д.мед.н., профессор, главный научный сотрудник; А.В. Руденко1, д.б.н., професор; Л.Ф. Яковенко2, к.б.н. 1ГУ «Институт урологии НАМН Украины», 2Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины
36-40 Исследование PRISM: сравнительная оценка эффективности Полижинакса и миконазола в качестве эмпирического лечения инфекционных вагинитов

47-62 Анатомія стресового нетримання сечі у жінок
В.І. Горовий, к.мед.н., Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. О.І. Яцина, к.мед.н.,заступник директора Національного інституту раку з лікувально-координаційної роботи, президент Всеукраїнської асоціації пластичної та реконструктивної хірургії тазового дна