Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 7-8 (128-129) ‘ 2019

Гінекологія

5-9 Проблемы репродуктивного старения женщин и необходимость протективной anti-aging терапии. Клиническая лекция
З. М. Дубоссарская, д.мед.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Ю. А. Дубоссарская, д.мед.н. профессор, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинаталогии ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
10-20 Скринінг та ведення тяжких менструальних кровотеч у підлітків з порушенням системи гемостазу. Адаптована клінічна настанова Української асоціації лікарів дитячої та підліткової гінекології
І. Б. Вовк, д.мед.н., професор, керівник відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. М. Лук’янової НАМН України»; І. В. Бачинська, к.мед.н., НДСЛ «Охматдит», м. Київ
21-25 Застосування тиболону в період постменопаузи
Огляд сучасних рандомізованих контрольованих клінічних досліджень
37-41 Динамічні зміни мікробіоценозу піхви в контексті діагностики та лікування захворювань, що супроводжуються вагінальними виділеннями

42-46 Нові можливості лікування дисплазії шийки матки
Вол. В. Подольський, завідувач відділення проблем здоров’я жінки фертильного віку, ст. наук. співробітник, д.мед.н., магістр з Державного управління; В. В. Подольський, заступник директора, керівник відділення проблем здоров’я жінки фертильного віку, д.мед.н., професор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. М. Лук’янової НАМН України»

Акушерство

26-31 Акушерські та перинатальні ризики у жінок після 35 років. Дані ретроспективного аналізу історій пологів
О. І. Буткова, д.мед.н., головний науковий співробітник, І. А. Жабченко, д.мед.н., професор, керівник відділення патології вагітності та пологів, Т. М. Коваленко, канд. наук з фіз. виховання і спорту ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»

Сексологія

47-57 Нарис історії розвитку жіночої сексології
С.О. Возіанов1, член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, директор ДУ «Інститут урології НАМН України»; О. В. Ромащенко1, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник Відділу відновної урології та новітніх технологій; В. М. Григоренко1, д.мед.н., професор, керівник Відділу відновної урології та новітніх технологій; С. М. Мельников1, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій; В. В. Білоголовська1, к.мед.н., завідувачка відділення ультразвукової діагностики; О. В. Бабич1, Л. Ф. Яковенко2, к.б.н. 1ДУ «Інститут урології НАМН України», 2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Міждисциплінарні проблеми

32-36 Ретроспективний аналіз поширеності статевих інфекцій серед сімейних пар
С. К. Джораєва, к.мед.н., зав. лабораторії мікробіології; В. В. Гончаренко, к.мед.н., наук. співроб. лабораторії мікробіології; Ю. В. Щербакова, д.мед.н., вчений секретар; О. К. Іванцова, О. В. Щеголєва, А. Р. Бабута. ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
58-65 Коїтальне нетримання сечі у жінок
В. І. Горовий, к.мед.н., доцент Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова