Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 6 (135) ‘ 2020

Акушерство

5-9 Неінтенсивна інфузійна терапія деяких специфічних вагітність-асоційованих станів
В.І. Медведь, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, заслужений лікар України, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
16-19 Роль вітаміну D в профілактиці анемії у жінок репродуктивного віку
Ю. В. Давидова, д.мед.н., професор, завідувач відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, заслужений діяч науки і техніки України, експерт Комітету біоетики Ради Європи. А. Ю. Лиманська, к.мед.н, доцент Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, провідний науковий співробітник ДУ «ІПАГ НАМН України». О. М. Кравець, молодший науковий співробітник ДУ «ІПАГ НАМН України» ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О. М. Лук’янової НАМН України»
26-31 Антимікробна та антивірусна терапія в акушерстві: рro et сontra. За матеріалами конференції
Г.В. Зайченко, завідувачка кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д.мед.н., професор; Ф.І. Лапій, к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика

Гінекологія

20-22 Синдром тазового повнокрів’я – ​особливості діагностики та лікування
А.О. Никоненко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри госпітальної хірургії Запорізького державного медичного університету
57-61 Чоловічий фактор безплідного шлюбу у практиці акушера-гінеколога: запитання та відповіді
М. В. Поворознюк, к.мед.н. Український державний інститут репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Урогінекологія

43 Фосфоміцин виявляє ефективність проти уропатогенів, стійких до інших антибіотиків
Shazia Qureshi, 8 вересня, 2020. Амстердам, Нідерланди.
44-56 Еволюція трансобтураторних слінгових операцій у лікуванні стресового нетримання сечі у жінок
В. І. Горовий, к.мед.н., доцент кафедри хірургії № 1 з курсом урології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В. Є. Литвинець, асистент кафедри урології Івано-Франківського національного медичного університету

Міждисциплінарні проблеми

23-25 Вроджений дефіцит фактора VII: особливості профілактики та лікування рідкісної коагулопатії
О. В. Глухарева, завідувачка обласного центру дитячої онкології та гематології КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради», лікар-гематолог дитячий
64-67 Нобелевская неделя 2020