Журнал «Медичні аспекти здоров'я чоловіка» № 4 (19) ‘ 2015

Урологія

5-10 стр. Принципи класифікації, діагностики та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози
С.П. Пасєчніков, д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України»
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) – одне з найбільш частих хронічних захворювань у чоловіків, яке призводить до збільшення простати доброякісного ґенезу, простатичної обструкції і виникнення симптомів нижніх сечових шляхів (СНСШ). Поширеність цієї патології зростає з віком. Згідно зі статистичними даними, в Україні частка населення віком старше 60 років становить понад 20%. При цьому відомо, що у 2010-2011 рр. захворюваність на ДГПЗ дорівнювала 310,1 і 312,9 випадку на 100 тис. чоловік населення відповідно. Понад 50% усіх пацієнтів урологічних клінік в нашій країні становлять хворі з ДГПЗ. [ . . . ]
11-17 стр. Обмен знаниями – повышение уровня урологической помощи

В столице Испании Мадриде 20-24 марта 2015 г. проходил 30-й, юбилейный конгресс Европейской ассоциации урологов под девизом «Обмен знаниями – повышение уровня урологической помощи». Прошедший форум является наиболее значимым научным событием в Европе в области здравоохранения, поскольку собрал более 10 000 делегатов из 117 стран мира. Во время проведения лекций, публичных дискуссий, видеопрезентаций и семинаров обсуждались новейшие разработки и достижения, а также наиболее актуальная информация в области урологии. По просьбе редакции участвовавший в конгрессе заведующий кафедрой урологии НМУ им. А. А. Богомольца, заведующий отделом воспалительных заболеваний ГУ «Институт урологии НАМН Украины», д.мед.н., профессор С. П. Пасечников представил результаты некоторых исследований ведущих мировых экспертов. [ . . . ]
30-40 стр. Теоретичні передумови та практичні можливості ефективного використання ректальних форм сампросту при хронічному простатиті
І.І. Горпинченко, д.мед.н., професор, завідувач відділу; Ю.М. Гурженко, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник; В.В. Спиридоненко, к.мед.н., доцент, старший науковий співробітник. Відділ сексології та андрології ДУ «Інститут урології НАМН України»
У даній статті розглядаються теоретичні засади та досвід ефективного використання ректальних супозиторіїв сампрост (Вітапрост форте®) у 94 осіб чоловічої статі середнього віку з хронічним бактеріальним простатитом в стадії ремісії та астенозооспермією 2-го ступеня. Під час дослідження було доведено, що призначення лікарського засобу сампрост сприяло розвитку позитивних клініко-біохімічних ефектів у пацієнтів даної категорії. По завершенню курсу використання сампросту в ректальних супозиторіях 100 мг № 30 спостерігалося покращення фертильності сперми (збільшення кількості активно рухливих, функціональних та живих форм сперматозоїдів), а також андрогенні ефекти з прогресивним посиленням еректильної функції з 19 ± 1 до 27 ± 1 балів (р < 0,05). Установлено, що здатність сампросту впливати на підвищення вмісту фруктози в спермі при хронічному бактеріальному простатиті та супутній астенозооспермії є вірогідно кращою у порівнянні з простатиленом у ректальній формі. [ . . . ]
42-43 стр. Гиалуроновая кислота в урологии: доказанная эффективность и безопасность

На сегодняшний день доказано, что повреждение гликозоаминогликанового слоя является основным звеном в патогенезе интерстициального цистита/синдрома болезненного мочевого пузыря, рецидивирующих инфекций нижних мочевыводящих путей, а также геморрагического цистита, вызванного применением химио- или лучевой терапии. В ходе поиска эффективных средств лечения хронического воспаления мочевого пузыря большинство специалистов пришли к выводу, что оптимальным методом являются внутрипузырные инстилляции медикаментов, направленные на восстановление внутреннего слоя слизистой оболочки. Прорывом в лечении циститов разной этиологии можно назвать начало применения гиалуроновой кислоты. [ . . . ]
44-52 стр. Применение антибиотиков в урологической практике

Предлагаем вашему вниманию обзор обновленных (2015) рекомендаций Европейской ассоциации урологов по применению антибиотиков в лечении инфекционных заболеваний урогенитального тракта у мужчин и профилактике осложнений после урологических вмешательств. [ . . . ]
53-55 стр. До питання про класифікацію гангрени Фурньє
О.Б. Прийма, КП «Трускавецька міська лікарня»
У статті розглядається клініко-анатомічна класифікація гангрени Фурньє, що ґрунтується на власному досвіді лікування 14 хворих цієї категорії. В основу класифікації покладено два критерії: параметри площі та глибини ураження, а також вираженість ендотоксикозу. Показано, що серед розмірів ураження некротичним процесом превалююче значення має площа некрозу. Вираженість ендотоксикозу є суттєвою ознакою, оскільки розвиток недостатності функцій трьох і більше систем внутрішніх органів свідчить про несприятливий результат захворювання. [ . . . ]
56-57 стр. Тактика ведения пациентов с гангреной Фурнье

Гангрена Фурнье – достаточно редко встречающееся заболевание, при котором летальность в среднем составляет 40 %. Отсутствие единых методов диагностики и лечения этой инфекции, высокая смертность больных вызывают большой интерес медицинской общественности к данной клинической проблеме. Предлагаем вашему вниманию обзор последних рекомендаций по ведению пациентов с гангреной Фурнье, разработанных Европейской ассоциацией урологов. [ . . . ]

Дерматовенерологія

18-29 стр. Тактика ведения пациентов с ИППП

В Украине, как и во всем мире, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), являются большой медицинской, социальной и демографической проблемой. Большинство специалистов считает, что повышение частоты хронических заболеваний урогенитальной сферы, которые нередко имеют латентное течение, связано с носительством возбудителей ИППП. Именно поэтому публикация в июне 2015 г. новых клинических рекомендаций по ведению пациентов с ИППП стало заметным событием для медицинского сообщества. Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) являются одним из подразделений департамента здравоохранения CША. Их сфера деятельности – контроль и разработка методов предупреждения инфекционных и хронических заболеваний, травматизма и инвалидности. В отчетах CDC неоднократно отмечалась значимость ИППП как важного показателя общественного здоровья. Предлагаем вашему вниманию обзор последних рекомендаций по ведению пациентов с ИППП, в частности с микоплазмозом, хламидиозом, гонореей, трихомониазом и уретритом, разработанных специалистами СDC. [ . . . ]

Міждисциплінарні проблеми

58-61 стр. Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2015

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2015 г. разделили американец ирландского происхождения Уильям Кэмпбелл, японец Сатоши Омура и китаянка Юю Ту. Главный профессор Академии традиционной китайской медицины в Пекине Юю Ту многие годы руководила разработками нового лекарственного средства для лечения малярии. Результатом ее работы стал препарат артемизинин, который существенно сократил показатели смертности от этого заболевания. Профессор из Токийского университета Сатоши Омура обнаружил в почвенной бактерии вещество, токсичное для круглых червей, в то время как доктор Уильям Кэмпбелл с коллегами из Университета Дрю (Нью-Джерси, США) вывел активный ингредиент из этой бактерии и разработал препарат авермектин для борьбы с паразитами. Впоследствии этот препарат был химически модифицирован в химическое соединение ивермектин, который широко используется для лечения паразитов у многочисленных домашних и сельскохозяйственных животных, а также для лечения таких человеческих болезней, как речная слепота (онхоцеркоз) и лимфатический филяриоз с его симптомом слоновости, приводящим к инвалидности. [ . . . ]