Журнал «Медичні аспекти здоров'я чоловіка» № 2 (25) ‘ 2017

Урология

20-26 стр. Новітній алгоритм тактики ведення пацієнтів з гострим епідидимітом

Резюме: Увазі представлено результати ретроспективного дослідження, метою якого було розробити алгоритм лікування пацієнтів з гострим епідидимітом. Алгоритм сприятиме швидкому прогнозуванню розвитку тяжкого епідидиміту і прийняттю відповідних рішень щодо терапії таких хворих. Ключові слова: гострий епідидиміт, пероральні антибактеріальні препарати, лікування епідидиміту.
35-40 стр. Антибактериальная профилактика в оперативной урологии

Резюме: Рассмотрены особенности использования антимикробных средств, в зависимости от типа проведенных урологических операций. Приведены данные исследований, касающихся применения ципрофлоксацина в качестве антибиотикопрофилактики и терапии при различных оперативных урологических вмешательствах. Ключові слова: оперативная урология, антибиотики, ципрофлоксацин, Цифран.
41-44 стр. Эффективность тамсулозина в лечении СНМП при ДГПЖ: продолжительность терапии и влияние других факторов

Резюме: На сегодняшний день тамсолузин считается наиболее эффективным и безопасным средством лечения СНМП и ДГПЖ. С учетом предложенных исследований, показана скорость наступления эффекта тамсулозина в лечении СМНП на фоне ДГПЖ, долгосрочная эффективность препарата и его действие в зависимости от объема предстательной железы и других факторов. Ключові слова: симптомы нижних мочевых путей, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, тамсулозин.
45-49 стр. Варикоцеле: анатомо-фізіологічні особливості та сучасні методи оперативного лікування
Д.мед.н., професор М.І. Бойко, М.С. Ноцек, О.М. Бойко
Резюме: Варикоцеле – розповсюджене захворювання серед чоловіків. Воно піддається лікуванню лише за допомогою оперативного втручання. У статті представлено декілька основних хірургічних методів лікування варикоцеле та можливі ускладнення, що виникають при їх проведенні. Ключові слова: варикоцеле, чоловіче безпліддя, мікрохірургічна варикоцелектомія, чоловіка фертильність.
50-56 стр. Місце сампросту в лікуванні хронічного калькульозного простатиту
Д.мед.н. професор Ю.М. Гурженко, к.мед.н., доцент В.В. Спиридоненко
Резюме: Представлено клінічні ознаки, особливості діагностики, лікування та профілактики калькульозного простатиту. Увага зосереджена на використанні сампросту у моно- або комбінованій терапії хронічного КП, що гарантує ефективні результати лікування. Ключові слова: хронічний простатит, калькульозний простатит, сампрост.

Онкоурология

5-12 стр. Органозберігаючий підхід в хірургічному лікуванні пухлин нирки
Д.мед.н., професор С.П. Пасєчніков, к.мед.н. П.Г. Яковлєв
Резюме: У статті наведено основні фактори, від яких залежить можливість виконання органозберігаючих операцій. Розглянуто клінічні випадки пацієнтів з пухлинами нирки, яким було проведено органозберігаючі операції. Крім того, зазначено особливості ведення таких пацієнтів у післяопераційний період. Ключові слова: пухлини нирки, рак нирки, органозберігаючі операції, НКР.
14-19 стр. Збережемо нирки – попередимо інвалідизацію. Огляд конференції
В.Ф. Чехун, С.О. Возіанов, Н.О. Сайдакова, Ю.В. Вітрук, М.В. Криштопа, Л.С. Болгова, Е.О. Стаховський
Резюме: Представлено огляд доповідей відомих хірургів з питань діагностики та лікування пухлин у сечостатевій системі чоловіків. Зазначено данні щодо захворюваності та лікування нирково-клітинного раку в Україні, проблем нефректомії, методів лікування кастраційно-резистентного раку простати, особливостей цитологічної діагностики раку сечового міхура за осадом сечі та багато іншого. Ключові слова: рак передміхурової залози, нирково-клітинний рак, лікування раку, рак сечового міхура, сечостатева система.
27-34 стр. Рання діагностика раку передміхурової залози
Клінічні рекомендації NCCN 2016
Резюме: Представлено огляд Керівництва NCCN з раннього виявлення РПЗ, що містить рекомендації стосовно скринінгу раку простати. Рекомендації направлені на мінімізацію непотрібних процедур, а також на покращення ідентифікації маніфестного раку. Ключові слова: рак передміхурової залози, маніфестний рак, РПЗ, ПСА

Дерматовенерология

57-62 стр. Применение индукторов эндогенного интерферона в комплексном лечении пациентов с ИППП

Резюме: Рассмотрено действие тилорона в лечении инфекций, передающихся половым путем. Согласно клинических исследований доказано, что тилорон (Лавомакс) обладает широким спектром фармакологических действий и может применяться для лечения ИППП и, возможно, других заболеваний инфекционной природы, особенно сопровождающихся иммунодефицитными состояниями. Ключові слова: индукторы эндогенного интерферона, Лавомакс, урогенитальные инфекции, ИППП, тилорон.

Междисциплинарные проблемы

63-67 стр. Эректильная дисфункция как предиктор прогноза острого инфаркта миокарда

Резюме: В статье представлены результаты исследования расспространенности ЭД среди пациентов с ОИМ и спустя 2 года наблюдения, а также наличия связи между ЭД и концентрацией маркеров эндотелиальной дисфункции, оксидативного стресса и воспаления. Полученные данные говорят о том, что ЭД можно назвать маркером неблагоприятного прогноза ОИМ. Пациенты с ЭД, существующей до этого заболевания, имели повышенный риск 2-летней смертности и повторной госпитализации по поводу ССЗ. Ключові слова: эректильная дисфункция, острый инфаркт миокарда, сердечно-сосудистые заболевания.
68-69 стр. Формула эффективного антибиотика – в средневековых текстах

Резюме: В результате эволюции, микроорганизмы выработали устойчивость к существующим антибиотикам, а разработка новых препаратов – медленный и кропотливый процесс. Именно поэтому ученые продолжают изучать древние медицинские тексты, в которых содержится информация о лечении инфекционных заболеваний. В статье представлена база средневековых лекарственных средств, которые могут помочь в создании новых антибиотиков. Ключові слова: антибиотикорезистентность, антибактериальные препараты, антибиотики, средневековые лекарственные средства.

Дайджест

12 стр. Представители западной и восточной культур видят одно и то же по-разному

Резюме: В результате эксперимента, ученые обнаружили расхождения в восприятии изображений и обработке данных у представителей Запада и Востока. На данный момент причины этого феномена остаются неизвестными. Ключові слова: зрение, Запад, Восток, зрительное восприятие, обработка данных.
19 стр. Coca-cola и репродуктивное здоровье мужчин

Резюме: Обследовав 2,5 тыс. мужчин, регулярно потребляющих Coca-Cola, ученые пришли к выводу, что постоянное употребление этого напитка может приводить к бесплодию и эректильной дисфункции. Ключові слова: Coca-Cola, бесплодие, эректильная дисфункция, репродуктивное здоровье.
40 стр. Электронные сигареты: польза или вред?

Резюме: В статье представлено влияние элетронных сигарет и воздействие паров электронной сигареты на здоровье человека. Ключові слова: электронные сигареты, курение, влияние электронных сигарет.
44 стр. Окситоцин вызывает у мужчин сопереживание женщинам

Резюме: Ученые проследили влияние окситоцина на увеличение эмпатии у мужчин с посттравматическим стрессовым расстройством. Доказано, что окситоцин действительно вызывает у мужчин сопереживание к женщинам. Ключові слова: окситоцин, посттравматическое стрессовое расстройство, эмпатия.
62 стр. Наука вкуса, или почему картошка фри привлекательнее брокколи

Резюме: Австралийские ученые разработали компьютерную модель, которая имитирует пережевывание пищи и пищеварение. С помощью данной модели в скором времени можно будет говорить о составлении идеального рациона для определенного человека с учетом его физиологии. Ключові слова: генетика, вкусовые предпочтения, пищеварение, вкус еды.