Журнал «Медичні аспекти здоров'я чоловіка» № 3 (26) ‘ 2017

Урологія

5-10 Оптимизация ведения больных урологического профиля: антибиотики против микроорганизмов
И.М. Антонян, к.мед.н., заведующий кафедрой общей, детской и онкологической урологии Харьковской медицинской академии последипломного образования
11-14 Результати промежинної пластики стриктур та облітерацій заднього відділу уретри після перелому кісток таза
В.І. Горовий, к.мед.н., доцент; О.М. Капшук; О.Л. Кобзін; Ю.Б. Потєха; А.В. Дубовий; В.Б. Мудрицький; С.П. Дмитришин, к.мед.н., доцент; В.В. Камінський; К.В. Марчук. Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
15-20 Периоперационная антибиотикопрофилактика в урологии. Фосфомицин – правильный выбор в условиях бактериальной полирезистентности

27-32 Оценка эффективности препарата Грандазол в лечении воспалительных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии
С.В. Нашеда, ГУ «Институт урологии НАМН Украины»
47-54 Сечокам’яна хвороба: сучасні принципи ведення хворих
С.П. Пасєчніков, д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу запальних захворювань «ДУ Інститут урології НАМН України»

Андрологія

37-42 Пептиды предстательной железы в лечении больных с симптомами нижних мочевых путей вследствие доброкачественной гиперплазии предстательной железы
И.В. Кузьмин, д.мед.н., профессор; Н.О. Шабудина, к.мед.н.; С.Х. Аль-Шукри, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой. Кафедра урологии с курсом урологии с клиникой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова

Міждисциплінарні проблеми

43-46 Парадокси терапії біологічно активними, або дієтичними, добавками
В.І. Вдовиченко, д.мед.н., професор, кафедра терапії No 1 і медичної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; Т.В. Острогляд, ліцеїст, Київський медичний ліцей при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця
55-63 Святкувальні закономірності. Закони біології подібні до законів фізики – їм все одно, що нам «все одно»
К. Беляєв, лікар-імунолог Львівська обласна клінічна лікарня
64-65 Названы Нобелевские лауреаты 2017 года по медицине