Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 1 (85) ‘ 2017

Актуальне інтерв'ю

7-10 стр. Психодинамічна терапія: здатність людини творчо працювати і повноцінно любити як маркер ефективності

Резюме: Психотерапевти кафедри психології та психотерапії Українського католицького університету розповіли про особливості такого підходу, як психодинамічна терапія, про психотерапевтичні техніки, які використовують у психодинамічній терапії, про результат ефективної психодинамічної психотерапії, принципи роботи з пацієнтами та багато іншого. Ключевые слова: психотерапія, психоаналіз, психодинамічна терапія, психологія. [. . . ]

Зарубіжний досвід

54-57 стр. Ботулинический нейротоксин в лечении цервикальной дистонии и спастичности у взрослых

Резюме: Представлена статья по использованию ботулинического нейротоксина в лечении цервикальной дистонии и спастичности верхних и нижних конечностей у взрослых. Рассмотрены также способы оптимизации терапии ботулотоксинами. Ключеві слова: цервикальная дистония, ботулотоксины, спастичность, ботулинический нейротоксин. [. . . ]

Клінічні дослідження

59-62 стр. Ранні зміни в емоційній сфері як маркер клінічної відповіді на терапію депресії селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну

Резюме: У статті містяться результати дослідження терапевтичного ефекту 7-денної терапії есциталопрамом у дозі 10 мг у пацієнтів з депресією. Ці дослідження продемонстрували докази того, що після початку терапії антидепресантами ранні зміни в активності нейронних систем, відповідальних за сприйняття та обробку емоційних стимулів, обумовлюють подальшу клінічну реакцію. Ключеві слова: СІЗЗС, депресія, антидепресанти, есциталопрам, депресивний розлад, психічне здоров’я. [. . . ]

Лекція

34-44 стр. Розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю
Є.І. Суковський, «Освітньо-соціально-культурний центр» на базі КЗ ЛОР «Львівська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат Марії Покрови», м. Львів
Резюме: Представлені основні методи допомоги дітям із РДУГ та їхнім сім’ям: поведінкова терапія, методи налагодження стосунків із ровесниками, медикаментозна терапія, поради для батьків на майбутнє, поради щодо особистого відновлення. Зазначені принципи, методи та правила заохочень і покарань. Ключевые слова: РДУГ, розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю, неслухняність. [. . . ]

Огляд

15-21 стр. Психосоциальная реабилитация пациентов с тяжелыми психическими расстройствами. Способы борьбы со стигматизацией
И.А. Франкова, кафедра психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев; П.В. Краснова, директор Центра психолого-психиатрической коррекции и реабилитации «Личность», Казахстан
Резюме: В Мадриде прошел 24 конгресс Европейской психиатрической ассоциации, на котором ведущие специалисты обсуждали современные способы реабилитации лиц с психическими расстройствами. Оговорены главные проблемы в развитии реабилитации и адаптации психически больных, рассмотрены методы психосоциальной реабилитации, а также роль семьи в процессе реабилитации. Ключевые слова: психическое здоровье, реабилитация, психические расстройства, психоз. [. . . ]
22-26 стр. Клініко-фармакологічний підхід до лікування депресії

Резюме: У Києві відбулась конференція «Фокус на пацієнта в терапії депресії». Провідні фахівці у галузі психіатрії та неврології обговорили особливості патогенезу депресії, терапевтичного впливу, а також вибору антидепресантів для лікування депресії. Розглянуто дії різних препаратів для терапії депресивних розладів. Ключевые слова: депресія, антидепресанти, десвенлафаксин, еліфор. [. . . ]
28-29 стр. Новое в эпилептологии

Резюме: В статье представлена информация о современных методах лечения эпилепсии у взрослых. Рассмотрена роль антиконвульсантов, оговорены побочные эффекты данных препаратов и применение антиконвульсантов беременными женщинами и женщинами, планирующими беременность. Ключевые слова: эпилептология, эпилепсия, антиконвульсанты, антиэпилептическая терапия. [. . . ]
30-32 стр. Дополнительные возможности в лечении ишемического инсульта

Резюме: В Киеве состоялся VI научно-образовательный форум «Академия инсульта». Основной темой форума стало обсуждение современных стандартов оказания медицинской помощи при инсульте в мире и в Украине, новейших методов профилактики мозговых нарушений после инсульта. Ключевые слова: инсульт, мозговые нарушения, препараты магния, Тиогамма Турбо. [. . . ]

Погляд на проблему

11-14 стр. Активація блукаючого нерва та сомато‑психічний стан людини
А.О. Широка, Український католицький університет, м. Львів
Резюме: У статті зроблено спробу розглянути проблему психічного та фізичного здоров’я людини крізь призму роботи парасимпатичної нервової системи, зокрема Х пари черепно-мозкових нервів – блукаючого нерва. Ключевые слова: блукаючий нерв, парасимпатична нервова система, соматичні розлади, черепно-мозкові нерви. [. . . ]

Практика

45-47 стр. Тикові розлади у дітей
Я.М. Драб, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ
Резюме: У статті розглядаються причини транзиторного тикового розладу, його можливі причини, теорії виникнення тиків, особливості діагностики та лікування простих моторних тиків. Ключевые слова: тики, тикові розлади, синдром Туретта, неконтрольовані рухи, транзиторний тиковий розлад. [. . . ]
48-52 стр. Нові діагностичні критерії хвороби Паркінсона Міжнародного товариства рухових розладів
С.П. Московко, Г.С. Руденко, Г.С. Московко, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця; О.О. Кріпчак, М.О. Кирильчук, Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів
Резюме: Нові діагностичні критерії для ХП є достатньо насиченою та продуманою процедурою, яка містить корисну інформацію для лікаря і дозволяє йому індивідуалізувати підхід до хворого, визначити найкращу стратегію лікування та встановити необхідний прогноз. Окрім нових діагностичних критеріїв, подано їх опис та тлумачення. Ключеві слова: хвороба Паркінсона, рухові розлади, синдром паркінсонізму. [. . . ]
51-52 стр. Нові діагностичні критерії хвороби Паркінсона Міжнародного товариства рухових розладів
С.П. Московко, Г.С. Руденко, Г.С. Московко, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця; О.О. Кріпчак, М.О. Кирильчук, Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів
Резюме: Наведено форму для заповнення щодо результатів діагностики пацієнтів з хворобою Паркінсона. Ключеві слова: хвороба Паркінсона, рухові розлади, синдром паркінсонізму. [. . . ]