Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 3 (87) ‘ 2017

Актуально

6-7 стр. О перспективах молодых ученых

Резюме: В статье представлены некоторые бесплатные инициативы для молодых врачей, которые направлены на обучение студентов английскому языку, углубление их знаний в области психиатрии, а также на обмен интернами в области «Психиатрия» между странами Европы. Ключові слова: аспирантура, студент-медик, психиатр, психиатрия, психология. [. . . ]

Клінічні дослідження

49-52 стр. Принципи терапії непсихотичних психічних розладів у пацієнтів із хронічним больовим синдромом: від комплексної діагностики до комплексної курації
О.М. Авраменко, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ
Резюме: В аналізі визначено оптимальний алгоритм поєднаних хворобливих станів і розроблено принципи надання допомоги особам, що страждають на непсихотичні психічні розлади на фоні хронічного больового синдрому. Представлено покроковий діагностичний алгоритм, що дозволяє верифікувати наявність і тяжкість депресивних, тривожних і тривожно-депресивних розладів, а також сформувати біопсихосоціальні лікувальні мішені з наголосом на хворобливій больовій поведінці. Ключові слова: хронічний больовий синдром, психічні розлади, непсихотичний психічний розлад, тривога, депресія. [. . . ]
53-56 стр. Ефективність прегабаліну в лікуванні нейропатичного болю у дорослих

Резюме: У статті наведено метааналіз оцінки ефективності та безпечності застосування прегабаліну в лікуванні нейропатичного болю. Дослідження включали пацієнтів з НБ різної етіології, однак найбільша кількість робіт (6) була присвячена ПГН, а також ПДН та ВІЛ-ДСПН – по п’ять досліджень відповідно. Вік пацієнтів коливався в межах від 48 до 84 років. Згідно метааналізу доведено, що прегабалін може бути ефективним препаратом для лікування нейропатичного болю. Крім цього під час лікування значно покращується психологічний стан пацієнтів. Ключові слова: прегабалін, нейропатичний біль, больовий синдром, анальгетик, емоційні розлади. [. . . ]
59-62 стр. Ефективність целекоксибу в порівнянні з ібупрофеном у лікуванні пацієнтів з остеоартритом

Резюме: За допомогою дослідження проведено порівняння ефективності целекоксибу та ібупрофену в лікуванні пацієнтів з остеоартритом. Згідно результатів оцінки, показано, що целекоксиб має аналогічний рівень ефективності, а в деяких випадах навіть більший, ніж високі дози ібупрофену в лікуванні симптомів ОА колінних суглобів. Ключові слова: целекоксиб, ібупрофен, остеоартрит, ураження суглобів, нестероїди, хронічний біль. [. . . ]

Огляд

12-13 стр. Новое в эпилептологии

Резюме: Комиссией Международной противоэпилептической лиги предложена классификация эпилептических припадков, которая основана не только на наблюдениях за изменением иктального поведения, но и на результатах клинического опыта, а также на дополнительных данных о типах припадков. В статье представлена основная характеристика новой классификации. Ключові слова: эпилепсия, операционная классификация припадков, эпилептический приступ, эпилептология. [. . . ]
14-15 стр. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології
Ю.А. Крамар, ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві
Резюме: У Харкові відбувся V Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України «Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики». В рамках конгресу вітчизняні та зарубіжні спеціалісти оговорили сучасні принципи антипсихотичної терапії, організацію психофармакотерапії психотичних станів, принципи психоосвіти, деякі проблеми шизофренії та багато іншого. Ключові слова: психіатрія, шизофренія, психотичні стани, антипсихотична терапія, неврологія. [. . . ]
16-18 стр. Нейроциркуляторная дистония: патогенез, диагностика, лечение

Резюме: Материал содержит информацию о причинах возникновения и симптомах вегетососудистой дистонии. Обозначено, что устранение синдрома ВСД состоит в одновременном применении комплекса медикаментозных и немедикаментозных методов. Рассмотрено действие препарата Кратал для лечения ВСД. Ключові слова: Кратал, вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония, вегетативная дисфункция, психовегетативный синдром, таурин. [. . . ]
20-25 стр. Життя на межі: стрес, травма та психопатологія
І.О. Франкова, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Резюме: У вересні 2016 року у Відні відбувся 29 конгрес Європейської колегії нейропсихофармакології. Учасники конгресу оговорили роль стресу у житті людини та його вплив на структурні і функціональні зміни в організмі людини. Зазначені і нові підходи у профілактиці та лікуванні посттравматичного синдрому. Ключові слова: стрес, посттравматичний синдром, нейропсихічні розлади, антидепресанти, психічні порушення. [. . . ]
26-28 стр. Сучасне бачення лікування больових синдромів та рухових розладів в неврології
Т.В. Антонюк, Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ
Резюме: 6-8 квітня 2017 року у Києві пройшла Міжнародна неврологічна конференція «Досягнення неврології». Учасники детально розглянули найактуальніші теми в неврології, зокрема теми, присвячені неврологічним причинам болю в шийному відділі хребта та проблемам осіб із хворобою Паркінсона. Ключові слова: рухові розлади, больовий синдром, хвороба Паркінсона, неврологія. [. . . ]

Погляд на проблему

8-10 стр. Роль нейробіологічних та імунологічних механізмів розвитку депресії
В.О. Бедлінський, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва
Резюме: В аналізі зазначено низку гіпотез щодо механізмів розвитку депресії, серед яких, наприклад, порушення гіпоталамо гіпофізарно наднирникової системи, імунне запалення, метаболічні порушення, порушенням обміну нейромедіаторів і т.д. Ключові слова: депресія, психічні розлади, порушення головного мозку, афективні порушення. [. . . ]

Практика

30-34 стр. Рациональная политерапия эпилепсии у детей: миф или реальность?
Т.А. Литовченко, О.Ю. Сухоносова, Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков
Резюме: В статье рассмотрено действие политерапии в лечении эпилепсии, показаны преимущества и эффективность использования нескольких АЭП в случае отсутствия результатов после первой и альтернативной монотерапии. Ключові слова: эпилептология, эпилепсия, вальпроат, антиэпилептические препараты, леветирацетам, ламотриджин, топирамат. [. . . ]
36-38 стр. Ефективність комплексу вітамінів групи В при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях хребта

Резюме: Представлено сучасні уявлення про патогенез та етіологію болю при остеохондрозі хребта, а також методи його лікування. Доведено ефективність вітамінів групи В в лікуванні болю у спині. Подано дію та особливості застосування препарату Мільгама в терапії дегенеративно -дистрофічних захворювань хребта, як препарату з великим вмістом вітамінів В1, В6 і В12. Ключові слова: дегенеративно-дистрофічні ураження хребта, больовий синдром, остеохондроз хребта, біль у спині, Мільгама, вітамін В. [. . . ]
40-45 стр. Депрессивные расстройства у детей и подростков
И.А. Марценковский, И.И. Марценковская, Украинский научно-исследовательский институт социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, г. Киев
Резюме: Терапия детей и подростков с депрессиями должна быть еще более комплексной, чем помощь взрослым людям. Так, представлены особенности клинико-диагностической программы и оценки симптомов и применения диагностических критериев депрессивного расстройства у детей и подростков, а также общие требования к терапевтической стратегии при депрессивных расстройствах, методы психотерапевтического вмешательства и медикаментозного лечения депрессий. Ключові слова: депрессия, антидепрессанты, депрессивное расстройство, психиатрическая помощь. [. . . ]
46-48 стр. Міорелаксанти у лікуванні неспецифічного болю у нижній частині спини

Резюме: У статті наведено дію небензодіазепінових спазмолітиків, що використовуються для лікування БНС - тизанідину та толперизону. Представлено результати досліджень ефективності, побічних ефектів та співвідношень «користь/ризик» даних препаратів. Ключові слова: міорелаксанти, біль у спині, больовий синдром, толперизон, тизанідин, спазмолітик. [. . . ]