Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 6 (90) ‘ 2017

Актуально

5-7 стр. Фокус на соціальну нерівність: нова політика у сфері охорони психічного здоров’я дітей та підлітків
І. А. Марценковський, Т.М.С. Павленко
Ще з часів основоположного дослідження Едварда Джарвіса (1855 р.) стало відомо, що соціально-економічні умови людини пов’язані з її психічним здоров’ям. Е. Джарвіс довів безпосередній зв’язок між психічним здоров’ям і бідністю з уродженими вадами окремих пацієнтів, особистісними та поведінковими розладами, які до цього пояснювали лише вродженими хибами та неправильним вихованням. З того часу минуло понад 160 років, чи змінилося за такий довгий період розуміння взаємозв’язку між психічним здоров’ям і соціально-економічним становищем родин? Ключові слова: соціальна нервність, психічне здоров’я, IACAPAP.
8-9 стр. Насильство серед молоді

Насильство серед молоді є глобальною проблемою громадської охорони здоров’я, яка охоплює широке коло дій — від знущань і бійок до більш важких випадків сексуального та фізичного примусу і вбивств. За статистикою, щорічно у світі відбувається понад 200 тис. убивств серед молодих осіб у віці від 10 до 29 років, це 43 % від загальної кількості таких випадків, що робить вбивство четвертою за значущістю причиною смерті серед людей цієї вікової групи. Ключові слова: насильство, молодь, підлітки, ВООЗ.

Взгляд на проблему

10-11 стр. Мистецтво маленьких кроків: від психоневрологічних інтернатів до системи підтримуючого працевлаштування
К. Карбовська, Ю. Мірошниченко
За останні п’ять років українська держава намагається також здійснювати кроки назустріч власним громадянам із ментальними порушеннями, приймаючи важливі закони і втілюючи проекти щодо впровадження інклюзивного навчання. Освоюючи мистецтво маленьких кроків назустріч «особливим» людям, необхідно вже зараз розпочинати створення «суспільства для всіх» задля забезпечення захисту та повної інтеграції в соціумі всіх верств населення, зокрема й осіб з обмеженими можливостями. І найпершим таким кроком має бути визнання того, що вони є невід’ємною частиною нашого суспільства і заслуговують на більше, аніж просто існування в ізоляції. Ключові слова: психічні порушення, психоневрологічний інтернат, інклюзивне навчання.
12-15 стр. Психологический инцест как вид современного рабства
Ю.Ю. Вревская
Специалисты считают, что прямое физическое (и психологическое) насилие применяют чаще всего мужчины — отец, дедушка, дядя. А вот психологический инцест почти всегда совершают матери. Почему так происходит? Можно было бы пошутить, что мужчины более прямолинейны, поэтому насилуют физически, а женщины чувствуют тоньше, поэтому действуют сложнее и гибче. Но на самом деле, если попытаться исследовать причины возникновения этого явления, то, вероятно, имеет смысл говорить о явлении симбиоза и процессе сепарации. Ключевые слова: психологическое насилие, психотерапия, сепарация.

Обзор

16-17 стр. Новое в эпилептологии
В.И. Харитонов
В данном обзоре рассматривается статья P. Jiruska et al. «Update on the mechanisms and roles of high-frequency oscillations in seizures and epileptic disorders», которая была опубликована в журнале Epilepsia (2017;58(8):1330–1339). Авторы представили новые данные о понимании механизмов и роли осцилляций высокой частоты в развитии припадков и различных форм эпилепсии. Ключевые слова: эпилепсия, эпилептический припадок, осцилляции высокой частоты.
19-22 стр. Аналіз застосування протиепілептичних препаратів для лікування епілепсії в Харківській області за даними електронного регістру
А.Є. Дубенко, С.О. Сазонов, Ю.А. Бабкіна, О.Є. Кутіков
Метою дослідження було вивчення за допомогою електронного регістру спектра протиепілептичних препаратів, що застосовують сьогодні та використовували у минулому для лікування хворих на епілепсію в Україні на прикладі контингенту Харківської області, а також проведення порівняльного аналізу динаміки призначень відповідно до світових рекомендацій медичної галузі. Ключові слова: протиепілептичні препарати, епілепсія, регістр.
24-26 стр. Актуальні новини психіатрії та неврології

Ключові слова: психіатрія, неврологія, новини, аутизм, ДНК-мікрочіп, абсансна епілепсія, біполярний афективний розлад.
28-29 стр. Антипсихотична терапія непсихотичних розладів у дитячому та підлітковому віці
Ю.А. Крамар
Вашій увазі пропонується огляд лекції P. J. Hoekstra, яка була представлена молодим науковцям у березні 2014 року в рамках Школи дитячої та підліткової психіатрії Європейського коледжу нейропсихофармакології. Вона присвячена принципам застосування нейролептиків у лікуванні непсихотичних розладів у дітей та підлітків. Доктор філософії P. J. Hoekstra працює асистентом професора у відділі дитячої та підліткової психіатрії Медичного центру при Університеті в Гронінгені, Данія. Вказаний центр є провідною науково-дослідною медичною установою, яка прицільно займається вивченням розладу з дефіцитом уваги та гіперактивністю, синдрому Туретта та розладів аутистичного спектра. Ключові слова: антипсихотична терапія, непсихотичні розлади, нейролептики, лекція.
30-32 стр. Фетальний алкогольний синдром

Огляд науково-практичної конференції за підтримки Інституту психічного здоров’я Українського католицького університету, Міжнародного благодійного фонду «ОМНІ-мережа для дітей» та Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького, яка відбулася 11 квітня 2017 року в Українському католицькому університеті (м. Львів) і була присвячена нагальній проблемі поширеності, діагностики, особливостей перебігу та методам корекції фетального алкогольного синдрому. Ключові слова: алкоголізм, фетальний алкогольний синдром, конференція.
34-36 стр. Важливі питання сучасної неврології
Т.В. Антонюк
В Ужгородському національному університеті відбулася одна з найцікавіших і значущих щорічних медичних подій — Школа клінічних нейронаук «Карпатські читання–2017», що є майданчиком для обговорення актуальних питань сучасної неврології. Цього року в рамках конференції проведено спільне засідання Української асоціації боротьби з інсультом, Асоціації нейрохірургів України та Керівного комітету Європейського проекту ESO EAST/Ініціатива ANGELS. Ключові слова: неврологія, школа нейронаук, Карпатські читання.

Дискуссионный клуб

37-40 стр. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків: упровадження в роботу
Ю.А. Алімова, І.В. Гордієнко
Наразі біопсихосоціальна модель допомоги дітям з особливими потребами орієнтована на ідеї нормалізації як їх власного життя, так і їхніх сімей; інтеграцію маленьких особистостей у суспільство та створення доступного середовища для них. Сутність її полягає у реалізації можливостей дитини в окремих життєвих ситуаціях, ураховуючи її потреби та фактори середовища, а не зосереджуватися суто на лікуванні хвороби або наслідків. Вказану модель закладено в основу Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП, 2007), яка є універсальною за своєю суттю. Ключові слова: класифікація, алгоритм, МКФ-ДП.

Практика

42-49 стр. Обсесивно-компульсивні розлади в педіатричній практиці
І.А. Марценковський, К.В. Дубовик
Про обсесії та компульсії згадують у медичних джерелах ще XVII століття. Тоді нав’язливі ідеї та примуси розглядали як прояви релігійної меланхолії, а страждальців вважали «одержимими» — охопленими зовнішніми силами. За сучасними уявленнями, обсесивно-компульсивний розлад — поширений психічний розлад, що характеризується нав’язливими думками, спогадами, рухами й діями, а також різноманітними патологічними страхами (фобіями), які потребують певних зусиль для боротьби з ними і спричиняють дистрес або недотримання якості життя пацієнта. Ключові слова: обсесивно-компульсивний розлад, когнітивно-поведінкова терапія, клінічний випадок.

Зарубежный опыт

50-56 стр. Лікування депресії та інших афективних порушень у постінсультний період

Сьогодні не досягнуто єдиної точки зору щодо найефективнішого способу лікування афективних порушень у пацієнтів у постінсультному періоді, хоча, як свідчить практика, фармакотерапія в таких випадках виявляється більш дієвою. Вашій увазі представлено огляд статті K. Salte et al. «Post-Stroke Depression and Mood Disorders» (2016), у якій автори навели науково обґрунтовані дані щодо методів лікування постінсультних депресивних та інших афективних розладів, а також зазначили можливі фактори ризику, що мають вплив на розвиток порушень настрою у зазначеної категорії хворих. Ключові слова: постінсультний період, депресія, тривога, антидепресанти.
58-62 стр. Рекомендації щодо лікування хронічної інсомнії в дорослих

Терміном «інсомнія» нині послуговуються в різних контекстах щодо певних симптомів чи специфічних розладів. Ці порушення можуть проявлятися різними специфічними скаргами та іншими взаємопов’язаними проблемами, що потребує додаткового часу від лікаря для оцінювання стану пацієнта та організації допомоги з приводу хронічного безсоння. Вашій увазі представлений огляд практичних рекомендацій Американської академії медицини сну (AASM) щодо фармакологічного лікування інсомнії в дорослих пацієнтів. Ключові слова: інсомнія, безсоння, практичні рекомендації, AASM.