Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 4-5 (97) ‘ 2018

Огляд

8-10 Новое в эпилептологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., невролог, врач функциональной диагностики, научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков
12-14 Функціональне відновлення при великому депресивному розладі: когнітивні аспекти
За матеріалами щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Українська психіатрія в світі, що швидко змінюється» (25–27 квітня 2018 р., Київ, Україна)
16-18 Базова терапія хвороби Альцгеймера: ефективність мемантину в лікуванні деменції

20-22 Застосування толперизону в неврологічній практиці

24-26 Нові підходи до курації біполярного розладу
За матеріалами щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Українська психіатрія в світі, що швидко змінюється» (25–27 квітня 2018 р., Київ, Україна)

Погляд на проблему

28-30 Постінсультна епілепсія у світлі новацій психіатрії
За матеріалами щорічного науково-освітнього форуму «Академія інсульту» (9–10 листопада 2017 р., Київ, Україна)
31-34 Cучасний погляд на ефективність пентоксифілінвмісних препаратів при хронічній ішемії головного мозку
М.А. Тріщинська, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Дискусійний клуб

36-39 Розлади особистості: еволюція поглядів і сучасна концептуалізація
Т.-М. Павленко, Український католицький університет, м. Львів

Практика

40-42 Феномен «множественной селективности» в действии нейротропных средств и его роль в клинической неврологии
С.Г. Бурчинский, ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

Лекція

44-50 Психічні розлади із соматичними симптомами: місце в сучасних класифікаціях, дефініції, діагностика та лікування
О.А. Левада, Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; О.С. Троян, Комунальна установа «Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради

Клінічні дослідження

52-54 Система медико-психологічної підтримки лікаря у період адаптації до професійної діяльності
В.В. В’юн, Харківський національний медичний університет, м. Харків