Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 2 (103) ‘ 2019

Огляд

10-12 Новое в эпилептологии

Ю.А. Бабкина, к.мед.н., невролог, врач функциональной диагностики, научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков

Практика

13-18 Стратегії аугментації в терапії резистентної депресії

О.О. Хаустова, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
20-28 Депресії при посттравматичному стресовому розладі у дітей та підлітків

О.К. Напрєєнко, Д.І. Марценковський, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

29-32 Застосування диклофенаку для лікування ревматичного болю