Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» спецвипуск №1 ‘ 2018 «Хвороби похилого і старечого віку»

Хвороби похилого і старечого віку

3 Ведення пацієнтів із хворобою Паркінсона


6-8 Реформування системи будинків соціальної опіки в Україні


9 Розлади сну у людей похилого віку

10-13 Обмеження життєдіяльності та соціальна ізоляція у психічно хворих
Г.А. Пріб, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

14-21 Психофармакотерапія поведінкових і психологічних симптомів у пацієнтів із деменцією

22-27 Настанови щодо ведення пацієнтів із деменцією

28-31 Клинические особенности симптомов эпилепсии у пожилых пациентов

Ю.А. Бабкина, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков

32-37 Хвороба Паркінсона: рекомендації щодо лікування

38-41 Біологічно активні препарати в лікуванні порушень пам’яті, пов’язаних із віком


42-47 Ведення пацієнтів із хворобою Гантінгтона

48-51 Вплив холіну та холіну альфосцерату на запалення в головному мозку

52-57 Модель спільного прийняття рішення в медичній практиці
Г. Науменко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

58-65 Психозы: лечение и ведение пациентов