Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 3 (104) ‘ 2019

Огляд

8-10 Новое в эпилептологии

Ю.А. Бабкина, к.мед.н., невролог, врач функциональной диагностики, научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков
11-14 Застосування комплексу вітамінів групи B як потенційного методу терапії ушкоджень периферичних нервів


16-20 Поліпшення когнітивних функцій і працездатності у пацієнтів із великим депресивним розладом під впливом антидепресивної терапії

Практика

22-28 Порушення рухових функцій при розладах аутистичного спектра у дітей

К.В. Дубовик, І.А. Марценковський, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ