Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 6 (107) ‘ 2019

Огляд

7-12 Міждисциплінарна співпраця в організації медичної допомоги, освіти та соціальної підтримки осіб із розладами аутистичного спектра
За матеріалами ІІІ Науково-практичної школи з питань аутизму (6–8 червня 2019 р., Полтава, Україна) Т.О. Скрипник, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ
14-15 Новое в эпилептологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., невролог, врач функциональной диагностики, научный сотрудник ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков
16-19 Патоморфоз епілепсії: сучасний погляд на проблему
За матеріалами XXIII Конференції Української протиепілептичної ліги з міжнародною участю «Актуальні проблеми в умовах патоморфозу епілепсії» (16–18 травня 2019 р., Одеса, Україна) Ю.А. Бабкіна, Медичний центр «НЕЙРОН», м. Харків
20-22 Когнітивна дисфункція при хворобі Альцгеймера: оцінка ефективності препаратів

Практика

24-33 Парасомнии: критерии постановки диагноза и клинические особенности у взрослых пациентов
А.Е. Дубенко, И.В. Реминяк, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», г. Харьков; Ю.А. Бабкина, Медицинский центр «НЕЙРОН», г. Харьков
35-36 Церебрум композитум H: патогенетичні біорегуляційні можливості в дитячій неврології
Т.В. Руда, ТОВ «Українська Академія Біологічної Медицини», м. Київ