Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 2 (113) ‘ 2020

Огляд

8-11 Новое в эпилептологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., врач функциональной диагностики, Лужицкий медицинский центр, г. Любань (Польша). Научный сотрудник медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков.
12-14 Серотонінові рецептори — ​перспективна мішень терапії інсомнії

16-21 Чи є потенційний зв’язок між лікуванням і зловживанням прегабаліном — міфи та реалії

Погляд на проблему

22-26 Терапевтические возможности коррекции нейропсихологических нарушений в восстановительный период после инсульта
Л. А. Дзяк, Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины, г. Днепр

Лекція

28-33 Порушення циркадного ритму сну
Ф. Є. Дубенко1, 2, І. В. Реміняк5, Ю. А. Бабкіна2, 4, Ю. К. Реміняк3. 1Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Харків; 2Медичний центр «НЕЙРОН», м. Харків; 3Харківський національний медичний університет, м. Харків; 4Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej uyckie centrum medyczne, Luban, Polska, 5Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків.

Практика

35-40 Сучасні аспекти діагностики та лікування деменції
А. В. Демченко, Запорізький державний медичний університет, Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка», м. Запоріжжя; Дж. Н. Аравицька, Комунальне неприбуткове підприємство «Приазовська центральна районна лікарня», с.м.т. Приазовське

Клінічний випадок

46-47 Диференційна діагностика псевдонападів судом та симуляції
Ю. А. Крамар, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

Цікаво дізнатися

55-61 Севери: друга божевільна династія Римської імперії
П. В. Кидонь, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава