Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 3 (114) ‘ 2020

Актуально

5 Підтримка психічного здоров’я під час роботи вдома

6 Як упоратися зі стресом в умовах пандемії

За надзвичайних умов, як-от пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19), від якої нині потерпає понад 227 країн світу, страх людини перед несподіваною і потенційно небезпечною ситуацією для себе і родини, а також необхідність фізичного дистанціювання природно породжують відчуття втрати конт­ролю і стресу. Фахівці, які вивчають природу стресу, стверджують, що з подібними ситуаціями та їх впливом на організм можна впоратися, якщо приділити належну увагу діям, які допоможуть адаптуватися до нових умов життя.
7 Сім активностей для підтримки психічного здоров`я

Огляд

8-10 Новое в эпилептологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., врач функциональной диагностики, Лужицкий медицинский центр, г. Любань (Польша). Научный сотрудник медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков.
Обзор статьи «Cannabis for Pediatric Epilepsy» авторов R. J. Huntsman, R. Tang-Wai, A. E. Shackelford, опубликованной в журнале Journal of Clinical Neurophysiology (2020; 37 (1): 2–8).
11-13 Ведення пацієнтів з епілепсією під час спалаху коронавірусної хвороби
Ю.А. Бабкіна, Лужицький медичний центр, м. Любань (Польща); Медичний центр «НЕЙРОН», м. Харків
14-17 Сучасні можливості застосування топірамату як протиепілептичного препарату із широким спектром дії

18-21 Психологічні наслідки перебування в умовах карантину та шляхи збереження психічного здоров’я

Через спалах інфекції SARS-CoV-2 у грудні 2019 року в Китаї та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) до масштабів пандемії у багатьох країнах світу запроваджено карантинні обмеження. Такі заходи не лише чинять вплив на економічний стан цих держав, але й супроводжуються низкою психологічних наслідків для їх громадян. До вашої уваги представлено огляд статті S. K. Brooks «The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence», опублікованої в журналі Lancet (2020; 395: 912–920), яка містить аналіз досліджень психологічних наслідків перебування людей тривалий час в умовах карантину, а також трансформації ціннісних орієнтацій особистості під впливом пандемії.
22-24 Порівняння ефективності кветіапіну з модифікованим і негайним вивільненням у лікуванні пацієнтів із ранньою стадією психозу

Який препарат слід призначити в разі розвитку першого епізоду психозу? Шукаючи відповідь на це доволі непросте питання, лікар має брати до уваги багато аспектів, які можуть у той чи інший спосіб чинити вплив на нормалізацію стану пацієнта. Зокрема, клінічна ефективність такого втручаннявизначатиметься тим, яку саме лікарську форму препарату буде обрано. До вашої уваги представлено огляд статті M. Kelbrick «Quetiapine modified-release versus immediate-release in early psychosis», опублікованої у виданні Progress in Neurology and Psychiatry (2019; 23 (4): 29–31), що присвячена аналізу відмінностей між препаратами кветіапіну з негайним і модифікованим вивільненням.

Погляд на проблему

26-36 Психічне здоров’я в період пандемії COVID‑19 (особливості психологічної кризи, тривоги, страху та тривожних розладів)
О.С. Чабан, О.О. Хаустова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Клінічні дослідження

38-44 Tривога у пацієнтів із хронічними неінфекційними захворюваннями
О. С. Чабан, О. О. Хаустова, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ
46-50 Порівняльна економічна ефективність паліперидону пальмітату ін’єкційної форми та пероральних атипових антипсихотиків у пацієнтів із шизофренію

Шизофренія — поширений тяжкий психотичний розлад, який характеризується порушенням мислення, сприйняття та емоцій. Нині доступні методи лікування цього захворювання охоплюють як фармакологічні стратегії, так і психотерапію. До вашої уваги представлено огляд статті A. C. El Khoury et al. «Projecting the Long-Term Economic Impact of Once-Monthly Paliperidone Palmitate Versus Oral Atypical Antipsychotics in Medicaid Patients with Schizophrenia», опублікованої у Journal of Managed Care and Specialty Pharmacy (2020; 26 (2): 176–185), яка присвячена прогнозуванню довгострокової економічної ефективності стратегії переведення пацієнтів із рецидивом з атипових антипсихотиків на паліперидону пальмітат для ін’єкцій.

Клінічний випадок

52-55 Енцефаліт Расмуссена
Ю. О. Сухоручкін, Медичний центр «MediVIP», Клінічна лікарня № 15, м. Київ

Цікаво дізнатися

61-66 Герман Гессе: магістр втечі

Видатний німецький поет і письменник, автор відомих романів «Гра в бісер», «Степовий вовк», «Сіддхартха» та ін., лауреат Нобелівської премії з літератури Герман Гессе (1877–1962) вважав власні твори лише «задовгою спробою розповісти історію свого духовного розвитку». «Геніальний інтроверт», він не міг бути щасливим ні в родинному колі, ні в жодному навчальному закладі, ні у трьох шлюбах. Як форму протесту митець завжди обирав втечу — у кризові моменти кидав усе й вирушав мандрувати. І лише з роками він навчився долати внутрішню роздвоєність і знаходити гармонію у собі. Не останню роль у цьому відіграли психоаналіз і терапія творчим самовираженням.