Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 5 (116) ‘ 2020

Клінічний випадок

6-9 Випадок коморбідності розладу аутистичного спектра і лобної епілепсії: поліморфізм клінічних ознак
Т. О. Скрипник, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ
10-12 Когнитивные и поведенческие нарушения у детей с эпилептическим статусом медленного сна
Н.А.Науменко, В.И. Харитонов, ТМО «ПСИХИАТРИЯ» в городе Киеве
13 COVID‑19 у пацієнта з розсіяним склерозом: чи відіграє імуносупресія захисну роль?

14-15 Диференційна діагностика псевдонападів судом та симуляції
Ю. А. Крамар, ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
16-18 Реттоподобное поведение у ребенка с выявленной мутацией гена ADSL
В.И.Харитонов, Д.А. Шпаченко, ТМО «ПСИХИАТРИЯ» в городе Киеве
19-23 Болезнь диффузных телец Леви: клинический случай
Н.В. Чередниченко, Запорожская областная клиническая психиатрическая больница, ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования»
24-27 Хвороба Гантінгтона: клінічний випадок
Ю.О. Сухоручкін, ТОВ «Медичний центр діагностики, ’’МРТ’’», м. Київ
28-31 Лікування пароксизмальної симпатичної гіперактивності, асоційованої з крововиливом у таламус

32-33 Помилковий діагноз хвороби Паркінсона у пацієнта із тривожно‑депресивним розладом
Ю. А. Крамар, ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
34-37 Вегетативна дистонія: тактика ведення пацієнта
Н. К. Свиридова, Т. В. Чередніченко, Н. В. Ханенко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
38-41 Диференціальна діагностика та лікування дорсопатій
Є.О.Труфанов, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
42-45 Можливості та перспективи застосування фармакотерапії у пацієнтів із розладами аутистичного спектра

46-48 Коморбідність посттравматичних стресового і обсесивно‑компульсивного розладів

49-53 Терапевтична ефективність терифлуноміду в пацієнтів із рецидивуючо-ремітуючим розсіяним склерозом

54-57 Розсіяний склероз в Україні: персоналізована стратегія лікування

58-61 Енцефаліт Расмуссена
Ю.О. Сухоручкін, ТОВ «Медичний центр діагностики, ’’МРТ’’», м. Київ
63-66 Суїцидальна поведінка та самоушкодження: організаційні заходи
Ю.А. Крамар, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ