Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 8 (119) ‘ 2020

Огляд

8-10 Новое в эпилептологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., врач функциональной диагностики, Лужицкий медицинский центр, г. Любань (Польша). Научный сотрудник медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков.

Погляд на проблему

11-15 Інклюзивна освіта дітей з розладом із дефіцитом уваги та гіперактивністю

Т. Скрипник, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ

16-17 Ностальгія у сучасному світі

Л. О. Герасименко, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава


Практика

18-30 Український національний консенсус з лікування пацієнтів із цервікальною дистонією
Я. Є. Саноцький1, Т. М. Слободін2, Л. В. Федоришин3, В. В. Білошицький4, І. Р. Гаврилів5, А. В. Гребенюк6, І. Б. Третяк4, С. В. Фєдосєєв7. 1Львівська обласна клінічна лікарня, ГО «Українське Товариство Рухових Розладів». 2Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 3Львівський обласний Центр екстрапірамідних порушень нервової системи. 4ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». 5Інсультний центр МЦ «Універсальна клініка» Оберіг»». 6Харківська медична академія післядипломної освіти. 7ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМНУ».

30-36 Від професійного вигорання до залученості медичного персоналу 

Г. М. Науменко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Клінічні дослідження

37-41 Вплив антидепресивної терапії на функціональну здатність пацієнтів із великим депресивним розладом 


42-44 Возвратная стенокардия: психоэмоциональные изменения
С. А. Мацкевич, ГУО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск. М. И. Бельская, ГУ Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск