Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 9 (120) ‘ 2020

Огляд

8-11 Новое в эпилептологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., врач функциональной диагностики, Лужицкий медицинский центр, г. Любань (Польша). Научный сотрудник медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков.

Практика

12-19 Застосування препаратів едаравону, цитиколіну й електролітів та L-аргініну в пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу
Т.І. Негрич, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Клінічний випадок

20-22 Синдром кольцевой 14-й хромосомы
В. И. Харитонов, Д. А. Шпаченко, КНП «Клиническая больница “ПСИХИАТРИЯ”», г. Киев; Т. И. Бочарова, Городская клиническая больница № 3 г. Одессы, Детский городской центр эпилепсии