Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 1 (122) ‘ 2021

Огляд

8-10 Новое в эпилептологии
Ю.А. Бабкина, к.мед.н., врач функциональной диагностики, Лужицкий медицинский центр, г. Любань (Польша). Научный сотрудник медицинского центра «НЕЙРОН», г. Харьков.
11-15 Вітчизняна епілептологія: професійні досягнення та міжнародне визнання

Практика

16-19 Педіатричний делірій: клінічний та генетичний поліморфізм і можливий зв’язок з іншими психічними розладами
Г. В. Макаренко, І. А. Марценковський, ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України», м. Київ

Цікаво дізнатися

56-62 Homo solus: письменники-відлюдники