Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» № 7 (128) ‘ 2021

Клінічні дослідження

34-36 Фармакологічне лікування розладів аутистичного спектра з коморбідними психічними розладами складної структури
І. А. Марценковський, І. І. Марценковська, Г. В. Макаренко, О. С. Ващенко, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», Київ
37-41 Аналіз психоневрологічних ускладнень та дефіциту вітаміну В12, зумовлених COVID‑19
М.  М. Орос, Т.  В. Опіярі, М.  М. Нодь, А-А. А. Міхальова, Ужгородський національний університет, м. Ужгород
42-47 Ефективність антидепресивної терапії щодо зменшення проявів тривоги у працюючих пацієнтів із великим депресивним розладом

Клінічний випадок

48-50 Хвороба мойя-мойя
Ю. О. Сухоручкін, Медичний центр діагностики «МРТ», м. Київ