Журнал «НейроNEWS: психоневрологія та нейропсихіатрія» спецвипуск №1 ‘ 2023 «Хвороби похилого і старечого віку»

Хвороби похилого і старечого віку

6 Тривожність під час війни: підтримка літніх людей за кризових обставин

7 Можливості корекції порушень функцій мозку дегенеративного та судинного характеру

8-13 Геріатричні синдроми в клінічній практиці
Л. М. Єна, Г. М. Христофорова, О. Г. Гаркавенко, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
14-17 Ведення пацієнтів із деменцією, ускладненою поведінковими та психологічними симптомами

18-23 Депресія та больовий синдром у пацієнтів похилого віку із супутніми патологіями

24-29 Сучасні можливості фармакотерапії у пацієнтів із деменцією
М.В. Полівода, ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
30-36 Мультидисциплінарний підхід в епілептології

38-43 Ефективність антидепресантів при лікуванні болю

44-47 Розлади сну в осіб похилого віку: фокус на хворобі Паркінсона

48-49 Можливості корекції розладів сну в осіб похилого віку в умовах стресу

50-58 Затяжна реакція горя: природа, чинники ризику, діагностика і когнітивно‑поведінкова терапія
Пол Булен, Утрехтський Університет, Національний центр психотравми, Нідерланди
2 Ефективність і безпека комбінації фіксованих доз при лікуванні пацієнтів із запамороченням