Журнал «Раціональна фармакотерапія» № 1 (38) ‘ 2016

Безпека лікарських засобів

5-12 стр. Медикаментозна алергія
О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Найскладнішою проблемою сучасної фармакотерапії є медикаментозна алергія (МА), яка вкрай різноманітна за механізмами та проявами і потребує вживання різних лікувальних заходів, що зумовлює неодна­кові наслідки терапії. Медикаментозна алергія визначається як несприятлива реакція (алергічна реакція, підвищена чутливість, ідіосинкразія) за умов адекватного та правильного застосування ліків, в основі якої лежать імунні механізми (Протокол надання медичної допомоги при медикаментозній алергії, Наказ МОЗ України № 432 від 3.07.2006 р.1). Проте наші знання про проблему МА залишаються фрагментарними, що підтвердило медико-соціологічне опитування 2375 лікарів України, яке показало недостатню обізнаність із впровадженням сучасних технологій діагностики та лікування алергічних проявів, а також невідповідність теоретичних уявлень їх практичному застосуванню. [ . . . ]
13-19 стр. Перехресні алергічні реакції на сульфопохідні: міфи і реалії
К.А. Посохова, д.мед.н., професор, керівник Тернопільського регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України
Побічні реакції на лікарські засоби (ПР ЛЗ) розвиваються у 10-40% населення. У 5% ПР ЛЗ є причиною госпіталізації, у 3% – приводом для проведення інтенсивної терапії, у 12% – призводять до суттєвого збільшення терміну перебування хворих у стаціонарі, в 1% пацієнтів викликають найтяжчі форми, які можуть бути причиною летальних наслідків. [ . . . ]
20-25 стр. Медикаментозна алергія
О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
У медицині найбільш успішним є лікування тих станів і хвороб, за яких одночасно використовуються етіологічний, патогенетичний та симптоматичний підходи. Медикаментозна алергія (МА), що виникає за імунними механізмами при адекватному та правильному застосуванні будь-якого препарату, має вкрай різноманітні клінічні прояви, розглянуті в огляді «Медикаментозна алергія. 1. Поширеність, механізми, класифікація, діагностика». Це ускладнює підходи до терапії. Більше того, етіологічного і навіть патогенетичного напрямків лікування МА наразі просто немає, що потребує подальших досліджень у цьому напрямі. Тому метою нашої роботи стала систематизація даних щодо принципів і методів сучасного лікування МА на підставі огляду літературних джерел та власного клінічного досвіду. [ . . . ]
26-31 стр. Медикаментозна алергія
О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.О. Сорокопуд, к.мед.н., асистент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Найбільш небезпечним проявом медикаментозної алергії (МА) є анафілактичний шок. Незважаючи на те, що загалом стратегія лікування пацієнтів із цим станом не змінилася, є потреба розглянути прояви та стратегії такого лікування в контексті цілісності погляду на медикаментозну алергію. Це і стало метою нашої роботи, яка є продовженням аналітичних оглядів «Медикаментозна алергія. 1. Поширеність, механізми, класифікація, діагностика» та «Медикаментозна алергія. 2. Стратегія й тактика лікування». [ . . . ]

Фармакологія

32-36 стр. Перспективы и проблемы внедрения фармакогенетики в медицинскую практику
Н.А. Цубанова1, д.фарм.н., профессор, Е.А. Бурьян1, к.фарм.н., доцент, Т.В. Севастьянова3, к.мед.н., доцент, заместитель декана медицинского факультета по работе с иностранными студентами, Л.В. Деримедведь2, д.мед.н., профессор, 1кафедра общей фармации и безопасности лекарств, 2кафедра фармакологии и лекарственной токсикологии Национального фармацевтического университета, 3Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Несмотря на значительные достижения современной медицины и фармации, усовершенствование диагностических методов, внедрение огромного количества новых лекарственных препаратов (ЛП), проблемы повышения эффективности и одновременно безопасности лекарственной терапии остаются актуальными вопросами сегодняшнего дня. Персонализированная медицина предполагает применение методов направленного индивидуального лечебно-диагностического воздействия на пациента с учетом его генетических, физиологических, биохимических и других особенностей. [ . . . ]

Фармакоекономіка

40-43 стр. 18-й Європейський конгрес Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR)
О.М. Заліська, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, президент Українського центру ІSPOR (UCPOR), керівник Комітету з освіти Європейської мережі ISPOR (CEENET) на 2013-2015 рр., О.Б. Піняжко, асистент кафедри, президент Українського відділу студентів і молодих науковців ІSPOR, Н.М. Максимович, асистент кафедри, М.В. Лелека, доцент кафедри, Х.Я. Горбачевська, студент, учасник UCPOR, кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Традиційно в кінці кожного року відбуваються Європейські конгреси Міжнародного товариства фар­мако­економічних досліджень (The Inter­na­tio­nal Society for Pharmacoeconomics and Out­comes Research – ISPOR). Так, 18-й Євро­пейський конгрес ISPOR було проведено 7-11 листопада 2015 року у м. Мілан (Італія). [ . . . ]

Гастроентерологія

44-50 стр. Опыт коррекции хронических функциональных запоров с помощью средств биологической медицины
Н.А. Пивторак1, к.мед.н., доцент, И.В. Феджага1, к.мед.н., доцент, Г.С. Блажиевская2, заведующая филиалом центра ПМСП, 1кафедра внутренней и семейной медицины Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова, 2Центр первичной медико-санитарной помощи № 1, г. Винница
В последние годы среди патологии органов пищеварения значительно возросла доля функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе хронических функциональных запоров (ХФЗ). ХФЗ наряду с ожирением, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, неалкогольной жировой болезнью печени, холелитиазом и раком толстой кишки относится к наиболее распространенным болезням цивилизации. [ . . . ]

Без теми

37-39 стр. Уникальность фармакотерапевтических возможностей углекислого газа (карбокситерапии)
С.М. Дроговоз1, д.мед.н., профессор, С.Ю. Штрыголь1, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой, М.В. Зупанец1, ассистент, Е.В. Левинская2, заместитель директора, Н.В. Грищенко3, врач-косметолог, 1кафедра фармакологии и лекарственной токсикологии Национального фармацевтического университета, г. Харьков, 2ООО «Медгарант», г. Киев, 3санаторий «Шахтер», г. Трускавец
В Европе 2012 год был объявлен годом карбокситерапии, которая представляет собой метод лечения широкого круга заболеваний с помощью инъекций углекислого газа (CO2). Однако в нашей стране о карбокситерапии до настоящего времени известно недостаточно. Поэтому имеет смысл раскрыть потенциал этой современной медицинской технологии. [ . . . ]