Журнал «Раціональна фармакотерапія» № 1 (34) ' 2015

Скачати PDF

Мастер-класс

5-19 стр. Гендерные особенности диагностики, течения и лечения ишемической болезни сердца
В.В. Бугаенко, д.мед.н., ведущий научный сотрудник отдела атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца, И.П. Голикова, М.Ю. Шеремет, ГУ «ННЦ “Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско” АМН Украины», г. Киев

Взгляд специалиста

21-26 стр. Актуальні питання профілактики поліомієліту в світі
В.І. Задорожна, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України». О.В. Матвєєва, директор Департаменту післяреєстраційного нагляду, ДП «Державний експертний центр МОЗ України». І.В. Демчишина, к.мед.н., завідувач вірусологічної лабораторії, ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України». В.А. Васильєва, начальник відділу клінічних досліджень та моніторингу Департаменту медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики, ДП «Державний експертний центр МОЗ України».

Фармакоэпидемиология

27-31 стр. Антигипертензивные препараты на фармацевтическом рынке Украины: анализ экономической доступности и потребления
О.Я. Мищенко, д.фарм.н., профессор, В.Ю. Адонкина, к.фарм.н., кафедра фармакоэкономики Национального фармацевтического университета, г. Харьков

События

32-35 стр. Нові завдання для поліпшення європейських систем охорони здоров’я – провідна тема 17-го Європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR (Амстердам, 2014)
О.М. Заліська, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО, президент Українського відділу USPOR, керівник комітету з освіти Європейської мережі ISPOR CEENET; О.Б. Піняжко, асистент, Н.М. Максимович, асистент, Х.О. Горбачевська, студент, О.Б. Заліський, студент, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, К.Л. Косяченко, заступник директора Державного експертного центру МОЗ України, президент Українського агентства з оцінки медичних технологій (UAНТА)

Обзор

36-38 стр. Клініко-фармакологічні властивості статинів
Л.І. Казак, д.мед.н., професор, А.М. Дорошенко, асистент, В.Ю. Дяченко, к.мед.н., доцент, М.І. Загородний, к.мед.н., доцент, кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ. Н.Д. Реплянчук, лікар-офтальмолог вищої категорії, Вузлова лікарня № 1 станції «Дарниця» Південно-Західної залізниці, м. Київ
39-46 стр. статья в PDF
статья в PDF
47-50 стр. статья в PDF
статья в PDF
52-56 стр. статья в PDF
статья в PDF

Рекомендации

59-64 стр. Ведение пациента с фибрилляцией предсердий
Рекомендации Американской ассоциации сердца (American Heart Association), Американской кардиологической коллегии (American College of Cardiology), Общества специалистов по сердечному ритму (Heart Rhythm Society) (март 2014 г.)