0 %

Фіксована комбінація бісопрололу та амлодипіну в лікуванні АГ та ІХС
Лечение артериальной гипертензии фиксированной комбинацией бисопролола и амлодипина Лечение артериальной гипертензии фиксированной комбинацией бисопролола и амлодипина

Артериальная гипертензия (АГ) является одной из наиболее важных проблем современного здравоохранения. Осложнения АГ, ассоциированные с повышенным риском некоторых тяжелых коморбидных состояний, включая инсульт, инфаркт миокарда (ИМ), застойную сердечную недостаточность (СН), почечную недостаточность, ежегодно приводят к 9,4 млн летальных исходов во всем мире. Около 45% смертей вследствие патологии сердца и около 51% летальных исходов в результате инсульта опосредованы АГ (WHO, 2013)....

Антиангінальні препарати першої лінії: вибір лікаря-практика Антиангінальні препарати першої лінії: вибір лікаря-практика

Чинні міжнародні та вітчизняні рекомендації стосовно медикаментозного супроводу пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) передбачають обов’язкове призначення не тільки прогноз-модифікуючих препаратів (ацетилсаліцилова кислота – ​АСК, статини), а й симптоматичних, антиангінальних засобів, необхідних для покращення якості життя хворих, зменшення кількості та тяжкості нападів стенокардії, відновлення фізичної активності. Втім, наявність ангінальних нападів також впливає на прогноз пацієнтів, особливо на підвищення ризику розвитку інфаркту міокарда (ІМ)....