0 %

Статьи

24.04.2018 Онкологія та гематологія Ранний инвазивный рак молочной железы: основные принипы ведения пациенток Обзор обновленных рекомендаций NICE 2017

...

24.04.2018 Неврологія Зміни регіональної церебральної перфузії після лікування ніцерголіном хворих із ранньою стадією хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою формою деменції і клінічно характеризується вираженим дефіцитом когнітивних функцій. Крім того, для пацієнтів із вказаною нозологією характерне суттєве погіршення церебральної перфузії....

24.04.2018 Неврологія Прегабалін у лікуванні нейропатичного болю

Нейропатичний біль — особливий тип болю, який спричинений ураженням або захворюванням соматосенсорної нервової системи. Йому притаманні виражений, виснажливий, часто хронічний характер і резистентність до медикаментозного лікування звичайними аналгетиками, наприклад нестероїдними протизапальними препаратами. Це насамперед зумовлено патогенетичними механізмами виникнення нейропатичного болю, нейрональними і рецепторними порушеннями, периферичною та центральною сенситизацією....

20.04.2018 Акушерство/гінекологія Альтернативные методы коррекции климактерических расстройств

Медицинские и социальные аспекты периода пери- и постменопаузы в последнее время привлекают внимание широкого круга специалистов. ...

19.04.2018 Акушерство/гінекологія Практический взгляд на комплексный подход к ведению пациенток с лейомиомой матки

9-10 февраля 2018 года в г. Киеве при поддержке Национальной академии медицинских наук Украины, ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», ВОО «Ассоциация гинекологов-эндокринологов Украины» состоялся семинар «Школа женского здоровья «Гармония гормонов – ​основа здоровья женщины»....

19.04.2018 Акушерство/гінекологія Менопауза: оптимальні методи для покращення якості життя жінки

Кожна жінка незалежно від місця її проживання, виду діяльності та способу життя стикається з такою «проблемою», як менопауза. Цей період в її житті слід розглядати як фізіологічний стан організму, який виникає внаслідок недостатності яєчників, що свідчить про закінчення репродуктивного віку. ...

19.04.2018 Акушерство/гінекологія Сергей Березенко о медреформе в Украине

В 2018 году в Украине стартовала медицинская реформа. В частности, предусмотрен переход на новую модель финансирования медицинских услуг. Среди ключевых пунктов принятого закона – страховая медицина, плата врачам за предоставленные услуги, выбор семейного врача и международные протоколы лечения. ...

19.04.2018 Акушерство/гінекологія Інфекції сечових шляхів у вагітних: стара проблема та нові рішення

Важливою проблемою сучасного акушерства є екстрагенітальна патологія, якій постійно приділяється значна увага на науково-практичних зібраннях. У щоденній практиці акушери-гінекологи часто стикаються із питанням раціональної тактики лікування інфекцій сечових шляхів (ІСШ), яке не втрачає своєї актуальності уже кілька десятиліть....

19.04.2018 Акушерство/гінекологія Синдром гіперпролактинемії у жінок: сучасна діагностика та раціональна терапія

Пролактин бере участь у контролі понад 80 процесів в організмі людини – ​це більше, ніж усі гормони гіпофіза загалом. Гіперпролактинемія (ГП) спричиняє порушення менструальної та генеративної функцій, розвиток доброякісних пухлин молочних залоз і матки....

19.04.2018 Акушерство/гінекологія Роль витамина Е в комплексном лечении привычного невынашивания беременности

На состояние репродуктивной системы женщины влияет множество факторов. Однако ее репродуктивное здоровье прежде всего зависит от ряда внутриклеточных биохимических процессов, в частности от состояния антиоксидантной системы....

19.04.2018 Акушерство/гінекологія Синдром вагинальных выделений: современные методы диагностики и лечения аэробного вагинита

Продолжая цикл лекций о синдроме вагинальных выделений, представляем вашему вниманию доклад члена-корреспондента Национальной академии медицинских наук Украины, заместителя директора по научной работе ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», доктора медицинских наук, профессора Татьяны Феофановны Татарчук....

19.04.2018 Акушерство/гінекологія Антифосфоліпідний синдром: сучасний погляд на добре відому проблему

Огляд найбільш цікавих доповідей, представлених у рамках школи-семінару «Школа жіночого здоров’я «Гармонія гормонів – ​основа здоров’я жінки», яка відбулася в м. Києві 9-10 лютого...