Контакти

Редакція «Медичної газети «Здоров'я України ХХІ століття»

Адреса: Україна, м. Київ, 04123, вул. Світлицького, 35

Приймальна:

e-mail: zu@health-ua.com


 

Редакція журналів. Видавничий дім «Здоров'я України. Медичні видання»

Адреса: Україна, м. Київ, 04123, вул. Світлицького, 35

 

Редакція журналу «Дитячий лікар»

e-mail: artyukh.kiai@gmail.com

 

Редакція журналу «Раціональна фармакотерапія»

e-mail: mariya.arefyeva@gmail.com

 

Редакція журналу «Медичні аспекти здоров'я жінки»

e-mail: a.khyts@health-ua.com 

 

Редакція журналу «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія»

e-mail: artyukh.kiai@gmail.com

 

Редакція журналу «НейроНьюс»

e-mail: Ilnitska@id-zu.com