Наша редакційна колегія

К.М. Амосова

д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, ректор НМУ ім. О.О. Богомольця

О.Я Бабак

д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного університету

О.М. Біловол

академік НАМН України, д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини № 1 і клінічної фармакології Харківського національного медичного університету

Г.М. Бутенко

д.м.н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України та РАМН, директор Інституту генетичної та регенеративної медицини НАМН України

Ю.В. Вороненко

д.м.н., професор, академік НАМН України, ректор НМАПО ім. П.Л. Шупика

С.І. Герасименко

д.м.н., професор, заступник директора з науково-лікувальної роботи Інституту травматології та ортопедії НАМН України

Д.Ф. Глузман

д.м.н., професор, завідувач відділу імуноцитохімії та онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Ф.С. Глумчер

д.м.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

І.І. Горпинченко

д.м.н., професор, директор Українського інституту сексології та андрології, головний сексопатолог МОЗ України

Ю.В. Давидова

д.м.н., професор, керівник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України

Д.І. Заболотний

д.м.н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор Інституту отоларингології ім. О.І. Коломійченка НАМН України

Д.Д. Іванов

д.м.н., професор, завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний дитячий нефролог МОЗ України

В.Н. Коваленко

д.м.н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України

О.О. Ковальов

д.м.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю Онкологія, завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

О.О. Колесник

д.м.н., директор Національного інституту раку

В.В. Корпачьов

д.м.н., професор, завідувач відділом клінічної фармакології та фармакотерапії ендокринних захворювань Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України

І.І. Лісний

д.м.н., завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку

Б.М. Маньковський

д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний ендокринолог МОЗ України

Ю.В. Марушко

д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

І.С. Миронюк

д.м.н., доцент Ужгородського національного університету, головний лікар Закарпатського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом

В.Ф. Москаленко

д.м.н., професор, академік НАМН України

Ю.М. Мостовой

д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

В.І. Паньків

д.м.н., професор, завідувач відділом профілактики ендокринних захворювань Українского науково-практичного центру ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України

О.М. Пархоменко

д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, науковий керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України

Н.В. Пасєчнікова

д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, директор Інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України

В.В. Поворознюк

д.м.н., професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології НАМН України, директор Українского науково-медичного центру проблем остеопорозу

Е.О. Стаховський

д.м.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю Урологія, завідувач науково-дослідного відділу пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку

С.С. Страфун

д.м.н., професор, головний ортопед-травматолог МОЗ України, заступник директора з наукової роботи Інституту травматології та ортопедії НАМН України

І.М. Трахтенберг

д.м.н., професор, академік НАМН, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом токсикології Інституту медицини праці НАМН України

М.Д. Тронько

д.м.н., професор, академік НАМН, член-кореспондент НАН України, віце-президент НАМН України, директор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України

Ю.І. Фещенко

д.м.н., професор, академік НАМН України, директор Національного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України

П.Д. Фомін

д.м.н., професор, академік НАМН України, завідувач кафедри хірургії № 3 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Н.В. Харченко

д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії НМАПО ім. П.Л. Шупика

В.І. Цимбалюк

д.м.н., професор, академік НАМН України, президент НАМН України, заступник директора Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України

В.П. Черних

д.ф.н., д.х.н., професор, член-кореспондент НАН України, ректор Національного фармацевтичного університету

В.Ф. Чехун

д.м.н., професор, академік НАН України, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

А.А. Шудрак

д.м.н., заступник головного лікаря з хірургічної частини Національного інституту раку

М.Б. Щербиніна

д.м.н., професор кафедри клінічної лабораторної діагностики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Л.О. Яшина

д.м.н., професор, завідувач відділення діагностики, клінічної фармакології і терапії захворювань легень Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України