Наша редакційна колегія

В.П. Черних

д.ф.н., д.х.н., професор, член-кореспондент НАН України, ректор Національного фармацевтичного університету

В.Ф. Чехун

д.м.н., професор, академік НАН України, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України