Наша редакційна колегія

І.М. Трахтенберг

д.м.н., професор, академік НАМН, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом токсикології Інституту медицини праці НАМН України

М.Д. Тронько

д.м.н., професор, академік НАМН, член-кореспондент НАН України, віце-президент НАМН України, директор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України