Наша редакційна колегія

В.І. Паньків

д.м.н., професор, завідувач відділом профілактики ендокринних захворювань Українского науково-практичного центру ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України

О.М. Пархоменко

д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, науковий керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України

Н.В. Пасєчнікова

д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, директор Інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України

В.В. Поворознюк

д.м.н., професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології НАМН України, директор Українского науково-медичного центру проблем остеопорозу