Наша редакційна колегія

В.Н. Коваленко

д.м.н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України

О.О. Ковальов

д.м.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю Онкологія, завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України

О.О. Колесник

д.м.н., директор Національного інституту раку

В.В. Корпачьов

д.м.н., професор, завідувач відділом клінічної фармакології та фармакотерапії ендокринних захворювань Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України