Наша редакційна колегія

Б.М. Маньковський

д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний ендокринолог МОЗ України

Ю.В. Марушко

д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

І.С. Миронюк

д.м.н., доцент Ужгородського національного університету, головний лікар Закарпатського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом

В.Ф. Москаленко

д.м.н., професор, академік НАМН України

Ю.М. Мостовой

д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова