Наша редакційна колегія

С.І. Герасименко

д.м.н., професор, заступник директора з науково-лікувальної роботи Інституту травматології та ортопедії НАМН України

Д.Ф. Глузман

д.м.н., професор, завідувач відділу імуноцитохімії та онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Ф.С. Глумчер

д.м.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

І.І. Горпинченко

д.м.н., професор, директор Українського інституту сексології та андрології, головний сексопатолог МОЗ України