Наша редакційна колегія

Л.О. Яшина

д.м.н., професор, завідувач відділення діагностики, клінічної фармакології і терапії захворювань легень Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України