Наша редакційна колегія

Д.І. Заболотний

д.м.н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, директор Інституту отоларингології ім. О.І. Коломійченка НАМН України